เตรียมประกาศใช้ชื่อ ถนนเทพรัตน์ แทน ถ.บางนา-ตราด อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ทล.จะเปลี่ยนชื่อถนนบางนา-ตราด เป็นถนนเทพรัตน์ ว่า ถนนดังกล่าวที่มีระยะทางรวมประมาณ 70 กม. เริ่มตั้งแต่แยกบางนาไปจนถึงจังหวัดชลบุรี เดิมไม่มีชื่อเป็นทางการ มีเพียงเลขที่ทางหลวงเท่านั้น แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกกันทั่วไปว่าถนนบางนา-ตราด จนติดปาก และคิดว่าเป็นชื่อของถนน

ต่อมาเมื่อช่วง 2 ปีก่อนสมัยที่ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีกลุ่มคนเข้ามาเสนอขอให้มีการตั้งชื่อถนนเป็นเทพรัตน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามฯ ซึ่งกระทรวงคมนาคมก็รับเรื่องไว้ และส่งให้ ทล. พิจารณาดำเนินการต่อ โดย ทล. ได้ทำเรื่อเสนอขอพระราชทานชื่อเป็นถนนเทพรัตน์ ซึ่งเมื่อ 2-3 เดือน ก่อนสมเด็จพระเทพฯ ทรงอนุญาต โดยทล. จะประกาศชื่อเป็นทางการและทำการติดตั้งป้ายชื่อเป็นทางการให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์