เทสโก้ โลตัส แจกนมฟรี รณรงค์ให้เด็กไทยดื่มนมสดมากขึ้น

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เนื่องในโอกาส วันดื่มนมโลก (World Milk Day) เทสโก้ โลตัส จับมือคู่ค้า บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ แจกนมฟรีที่เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายนนี้ สำหรับเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อรณรงค์ให้เด็กไทยดื่มนมมากขึ้น หลังจากที่กรมอนามัยได้เปิดเผยว่า คนไทยดื่มนมเฉลี่ยคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปีเท่านั้น ในขณะที่อัตราการดื่มนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยคนละ 60 ลิตรต่อปี และทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตรต่อปี