ปตท.ลดราคาก๊าซหุงต้ม เท่ามติ กบง.ที่ 363 บาท

รายงานข่าวจาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศลดราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือ ก๊าซหุงต้มเหลือที่ 365 บาทสำหรับถังขนาด 15 กิโลกรัมไปแล้ว ช่วงวันที่ 25-28 พฤษภาคม และเพื่อให้สอดรับตามประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ปตท.จึงจะลดราคาลงอีก อยู่ที่ 363 บาท/ถัง มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป