จนท.ลงพื้นที่สำรวจถึงกับตะลึง! ต้นไทรเก่าแก่ยุคโบราณ อายุหลายร้อยปี กว่า 20 ต้น

วันที่ 27 พ.ค. ที่บ้านนางออ หมู่ที่ 5 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบต้นไทรงามขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จำนวนกว่า 20 ต้น มีอายุหลายร้อยปี ปกคลุมไปทั่วบริเวณกลางทุ่งนาติดกับแม่น้ำมูล มีกิ่งก้านสาขาของต้นไทรงาม ขึ้นปกคลุมเป็นร่มเงาประมาณ 2,000 ตารางฟุต ทำให้บรรยากาศโดยรอบสวยงามเป็นอย่างมาก

โดยในอดีตอำเภอเมืองยางเคยเป็นแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี เช่นการพบเครื่องปั้นดินเผาที่ใจกลางเมืองบ้านเมืองยางและบ้านกระเบื้องนอก พบเศษกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมากในเขตชั้นดินลึกเพียงแค่ 1 เมตร ตามรายงานการขุดค้นพบของกรมศิลปากร พบว่าเป็นหลักฐานในยุคหินเก่า อายุประมาณ 3,500 ปี ก่อนประวัติศาสตร์

ต้นไทรงามอายุกว่าร้อยปี ขึ้นปกคลุมเป็นร่มเงาประมาณ 2,000 ตารางฟุต ทำให้บรรยากาศโดยรอบสวยงามเป็นอย่างมาก

และในยุคต่อมายังพบเศษซากกู่ปราสาทขนาดเล็กตามเนินเล็กๆที่บ้านเมืองยาง บ้านนางออ นอกจากนี้ที่ตั้งหมู่บ้านเมืองยาง บ้านเมืองเก่า ในปัจจุบันยังมีลักษณะเป็นคูน้ำวงล้อมรอบชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มาแต่อดีต คาดว่าต้นไทรงามเหล่านี้จะมีอายุมาแล้วหลายร้อยปี

ต้นไทรงาม อายุหลายร้อยปี จำนวนกว่า 20 ต้น ขึ้นปกคลุมไปทั่วบริเวณกลางทุ่งนาติดกับแม่น้ำมูล

นายศิวะเสก สินโทรรัมย์ ปลัดอาวุโส รรท. นายอำเภอเมืองยาง เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่สำรวจต้นไทรงามและเตรียมที่จะเสนอทางจังหวัด พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ให้คนในชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ดูแลต้นไทรงาม ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้คนในต่างจังหวัดได้เข้ามาเที่ยวชมความสวยงามของต้นไทรงาม ในพื้นที่อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป

นายศิวะเสก สินโทรรัมย์ ปลัดอาวุโส รรท. นายอำเภอเมืองยางลงพื้นที่สำรวจต้นไทรงาม และเตรียมที่จะเสนอทางจังหวัด พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่