อาทิตย์ละต้น : ชมจันทร์

ดอกชมจันทร์ หรือ ดอกพระจันทร์ (Moonflower) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea alba L. ถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ก่อนแพร่หลายในพื้นที่เขตร้อนและเขตอบอุ่นของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย

พืชสกุลนี้มีหลายร้อยชนิด บางชนิดปลูกเป็นไม้ประดับ บางชนิดปลูกเป็นทั้งไม้ประดับและเป็นอาหาร ออกดอกบริเวณซอกก้านใบ ความยาวของดอกตูมประมาณ 10-15 ซ.ม. เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกบานประมาณ 11-14 ซ.ม.

ดอกชมจันทร์มีสรรพคุณเป็นยา ระบายอ่อนๆ บางคน (ถ้ากินมาก) อาจมีอาการคล้ายท้องเสียได้