ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 1.9 แสนคน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าจ้างลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 43,890 บาท โดยมีอัตราการปรับเพิ่มแบบช่วงไม่เกิน 2% แบบขั้น ไม่เกิน 0.5 ขั้น โดยมีเงื่อนไขลูกจ้างที่เคยได้รับอัตราค่าจ้างน้อยกว่าหลังจากปรับค่าจ้างดังกล่าวแล้วจะยังคงได้รับอัตราค่าจ้างไม่สูงกว่าและไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นสูงของแต่ละระดับตำแหน่ง โดยให้ใช้งบประมาณของแต่ละรัฐวิสาหกิจเอง จำนวน 1.9 แสนคน ย้อนหลังไป 1 ธ.ค.57 จากจำนวนลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ 295,009 คน 64 แห่ง

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์