ลบทุกคำครหา!! แต่ก่อนคนหาว่าบ้า คิดปลูกมะม่วงบนเชิงเขา ตอนนี้สร้างรายได้กว่า 1 ร้อยล้าน

วันที่ 24 พ.ค. ผู้สื่อข่าวได้เข้าพบกับ นายขวัญชัย หมื่นจร ประธานกลุ่มปลูกมะม่วงแปลงใหญ่ ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี หลังจากทราบว่า ขณะนี้กำลังมีผลผลิตส่งออกต่างประเทศ สร้างรายได้ปีละหลายร้อยล้านบาท โดยเมื่อไปถึงพบกลุ่มเกษตรกรกำลังเร่งเก็บผลมะม่วงสายพันธุ์อาร์ทูอีทู ซึ่งเป็นหนึ่งในมะม่วงสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมของกลุ่มผู้บริโภคชาวต่างชาติ

นายขวัญชัย เปิดเผยว่า ในอดีตชาวบ้านในพื้นที่ ต.แก้มอ้น จะประกอบอาชีพปลูกมันสำปะหลังและอ้อยเป็นหลัก แต่เนื่องจากราคารับซื้อที่ไม่แน่นอน ประกอบกับพื้นที่ไม่เหมาะสม สภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง มีโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ในปี 2547 ตนจึงได้ตัดสินปรับเปลี่ยนมาปลูกมะม่วงทดแทน เพราะคิดว่าดูแลน้อยกว่า โดยเริ่มเสาะหาสายพันธุ์มะม่วงพื้นบ้านของไทย อย่างพันธุ์หนังกลางวัน ทองดำ เขียวเสวย ฟ้าลั่น และแก้ว มาปลูกบนพื้นที่เชิงเขาเนื้อที่ 23 ไร่

เตรียมมะม่วงส่งขาย

“ในช่วงแรกชาวบ้านต่างหาว่าตนเป็นคนบ้า ที่คิดปลูกมะม่วงบนพื้นที่แห้งแล้ง แต่ตนก็ไม่ท้อถอย คิดหาวิธีขนน้ำขึ้นไป โดยนำน้ำบรรจุใส่ขวดน้ำปลาเพื่อทำระบบน้ำหยด นอกจากนั้นยังได้นำหลักการพึ่งพากันระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ โดยนำสารชีวภัณฑ์ที่ทำขึ้นเอง มาใช้ในการบำรุงรักษา ทำเช่นนี้กว่า 2 ปี กระทั่งมะม่วงสามารถยืนต้นได้ และเริ่มให้ผลผลิต”

พี่ขวัญชัย ผู้บุกเบิกการปลูกมะม่วง

รวมไปถึงได้นำเทคนิคการเสียบกิ่งมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มผลิตตามที่ตลาดต้องการ โดยจะใช้มะม่วงต้นดั้งเดิมที่มีอยู่มาเป็นต้นแม่ ก่อนจะนำกิ่งมะม่วงสายพันธุ์ดีมาเสียบยอด พร้อมกับบำรุงรักษา ใช้เวลาไม่นานก็จะได้ต้นมะม่วงที่ให้ผลผลิตได้อย่างที่ต้องการ โดยวิธีนี้จะสามารถช่วยย่นระยะเวลาในการปลูก ผลผลิตที่ได้จะมีทั้งคุณภาพและปริมาณ จนปัจจุบันตนสามารถขยับขยายพื้นที่ปลูกมะม่วงได้กว่า 60 ไร่ ผลผลิตกว่า 10 ตันต่อรอบการผลิต

มะม่วงสดๆ

ในเวลาต่อมา หลังจากชาวบ้านได้เห็นว่า ตนสามารถปลูกมะม่วงสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ดีกว่าทำเกษตรรูปแบบเก่า จึงได้ตัดสินใจหันมาปลูกมะม่วงกันมากขึ้น กระทั่งปี 2560 รัฐได้มีโครงการเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จำนวน 29 ราย จึงเข้าร่วมโครงการ มีพื้นที่เพาะปลูก 367 ไร่ โดยทางหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาช่วยเหลือด้านองค์ความรู้การเพาะปลูกมาตรฐาน GAP รูปแบบผลิตภัณฑ์ และด้านการตลาด

เกษตรกรต่างมีรอยยิ้ม จากผลผลิตที่ได้ในแต่ละการเก็บเกี่ยว

ทั้งนี้ สำหรับมะม่วงจะให้ผลผลิตแค่เพียงปีละ 1 ครั้ง ในช่วงตั้งแต่เดือนก.พ. ไปจนถึงเดือนมิ.ย. โดยผลผลิตสายพันธุ์น้ำดอกไม้ อาร์ทูอีทู เขียวใหญ่ จีนหวง มันขุนศรี และทองดำ จะส่งออกไปยังประเทศ อาทิ มาเลย์เซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งทางกลุ่มสามารถผลิตมะม่วงส่งออกได้ถึงปีละกว่า 1,000 ตัน นำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละกว่า 100 ล้านบาท

 

ทีี่มา ข่าวสดออนไลน์