แม็คโคร ผนึกกำลัง 7 หน่วยงาน ส่งเสริมเกษตรกรไทย ผลิตสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภค

“แม็คโคร” เดินหน้าส่งเสริมภาคการเกษตร คัดสรรผักและผลไม้คุณภาพ ปลอดภัย เข้าไปจำหน่ายในแม็คโครทุก 123 สาขาทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวโครงการ “แม็คโคร คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย” ตอกย้ำการเป็นตัวจริงเรื่องสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย พร้อมร่วมลงนามกับ 7 กลุ่มสหกรณ์ พัฒนาเกษตรกรไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

คุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจในสินค้ากลุ่มอาหารของแม็คโคร ทั้งนี้เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ  ทางแม็คโครได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ เครือข่ายภาคเอกชน มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาและให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างบูรณาการ ตั้งแต่แหล่งผลิต จนถึงแหล่งจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้ามีความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับที่ทันสมัย คือ Makro i – Trace เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายผ่านการสแกน QR Code ให้ผู้ประกอบการมั่นใจในวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหารที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคต่อไป

ในปีที่ผ่านมา ทางแม็คโครรับซื้อผักและผลไม้จากเกษตรกรและสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 115,000 ตัน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า 1,400 ราย  ในปี 2561 นี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร แม็คโคร เปิดตัวโครงการ “แม็คโคร คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย” โดย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับกลุ่มสหกรณ์ 7 กลุ่ม ได้แก่

  1. สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกร ป่าซาง จำกัด
  2. สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด ลำปาง จำกัด
  3. สหกรณ์การเกษตร มะขาม จำกัด
  4. สหกรณ์การเกษตร นายายอาม จำกัด
  5. สหกรณ์การเกษตร เขาคิชฌกูฏ จำกัด
  6. สหกรณ์การเกษตร เมืองขลุง จำกัด
  7. สหกรณ์การเกษตร บ้านนาสาร จำกัด

คุณนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการ “แม็คโคร คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอกย้ำถึงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ 7 หน่วยงานพันธมิตร เป็นการช่วยยกระดับความสามารถของเกษตรกรไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่สำคัญการที่แม็คโคร รับซื้อผลิตผลทางการเกษตรกับเกษตรกรโดยตรง และยังเป็นช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรสู่ภูมิภาคต่างๆ ผ่านสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งนับว่า เป็นการสร้างงาน สร้างโอกาส และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

ด้านเกษตรกรที่เป็นคู่ค้ากับแม็คโครนานกว่า 3 ปี คุณวิทยา หวานซึ้ง ปัจจุบันเขารับซื้อผักจากเครือข่ายเกษตรกร 2,000 ครอบครัว ในหลายพื้นที่ทั่วภาคเหนือ มีผักประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กะหล่ำปลี ผักกาดขาว มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือเทศท้อ มะเขือเทศราชินี บีทรูท

คุณวิทยากร เล่าว่า ถือเป็นความโชคดีที่ได้พบกับทีมงานจัดซื้อของแม็คโคร ทุกคนเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิด จากปีแรกส่งผักเพียง 1,200 ตัน จนถึงปี 2560 ส่งผักให้กับแม็คโครมากถึง 4,700 ตัน สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรชาวเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้น