สะเทือนโซเชียล! พยาบาลเหลืออด โวยระเบียบคลังใหม่ กดขี่ค่าจ้าง-สวัสดิการแย่

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. มีประกาศใช้ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ซึ่งมีประเด็นพิพาทในข้อ 4 กับ ข้อ 6 ที่บังคับให้ค่าจ้างไม่มากกว่าเงินเดือนขั้นต่ำและการหลีกเลี่ยงใช้เงินส่วนนอกงบประมาณว่าจ้างพนักงาน

จากนั้น ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ โพสต์ข้อความไม่พอใจต่อระเบียบกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว ซึ่งผู้ใช้เฟสบุ๊กระบายว่า การลาออกจากงานไม่เป็นธรรมเพราะต้องขออนุญาตนายจ้างก่อน และเงินค่าจ้างห้ามเกินค่าจ้างขั้นต่ำ 15,000 บาท ทั้งที่พยาบาลหลายคนไม่เคยได้เงินเดือนระดับมาตรฐานด้วยซ้ำ

ในเวลาต่อมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ ระบายว่าการเป็นพยาบาลต้องใช้ต้นทุนชีวิตสูง แต่่กลับได้รับค่าจ้างและสวัสดิการทำงานที่ไม่สมเหตุสมผล ตนจึงร้องขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยุติธรรมของพยาบาลทุกคน ทั้งนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนอื่นๆต่างมาให้ความเห็นไปในเชิงเดียวกันว่าระเบียบการนี้ไม่ส่งผลดีต่อทุกฝ่าย