ยุคก๊าซแพง พาณิชย์ชัยนาทเข้ม ร้านอาหารไม่ปิดป้าย-ขายเกินราคา โทษปรับ 1 หมื่น

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม จากที่มีการประกาศใช้ราคาก๊าชหุงต้มใหม่ที่มีการปรับขึ้น 1.5 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ราคาขายก๊าซ LPG ถังขนาด 4 กิโลกรัม ปรับขึ้นไปขายราคา 147 บาท ขนาด 7 กิโลกรัม ราคาถังละ 223 บาท ขนาด 15 กิโลกรัม ราคาถังละ 423 บาท และขนาด 48 กิโลกรัม ราคา 1,355 บาทต่อถัง โดยคิดเฉลี่ยการปรับราคาในรอบนี้อยู่ที่ 9.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทุกครั้งที่มีการปรับราคาก๊าซหุงต้มผลที่ตามมาคือการปรับราคาของอาหารปรุงสำเร็จต่างๆ

นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จากราคาก๊าชที่ปรับขึ้นเมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนจะเห็นได้ว่ามีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากค่าก๊าซประมาณ 10 สตางค์ จึงขอความร่วมมือจากร้านอาหารตามสั่งต่างๆ ขอให้คงราคาขายในปัจจุบัน 30-35 บาทเอาไว้ เพื่อไม่ทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อน และควรปิดป้ายราคาให้ชัดเจนตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ เพราะหากร้านใดไม่ปิดป้ายราคาให้ชัดเจน หรือจำหน่ายอาหารเกินราคาที่ปิดประกาศ จะมีโทษตาม พ.ร.บ.ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 ไม่แสดงราคาขาย หรือขายเกินราคาที่แสดงไว้ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท