เงินเดือนไม่พอใช้! ผู้ใหญ่บ้านผุดไอเดีย เพาะจิ้งหรีดขาย แค่ 4 เดือนโกยเงินเป็นแสน

วันที่ 22 พ.ค. นายบุญเลี้ยง ทองเหล็ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโนนโชงโลง ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดขายในตลาดท้องถิ่น จนเป็นที่ต้องการของตลาด และมีลูกค้าสั่งจองเป็นจำนวนมาก ต้องเร่งขยายพื้นที่ผลิตเพื่อให้มีสินค้าส่งตามออเดอร์อย่างต่อเนื่อง

สร้างโรงเรือนข้างบ้านเพาะจิ้งหรีดขาย

นายบุญเลี้ยง กล่าวว่า เงินเดือนของผู้ใหญ่บ้านไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย จึงใช้พื้นที่ว่างข้างบ้านสร้างโรงเรือน เพื่อเลี้ยงจิ้งหรีดและส่งขายตามยอดสั่งซื้อ ปัจจุบันสามารถผลิตส่งขายหมุนเวียนให้ตลาดในท้องถิ่น ในราคากิโลกรัมละ 100 บาท สำหรับจิ้งหรีดจะใช้เวลาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มเป็นตัวอ่อนจนถึงโตเต็มวัย เฉลี่ย 40-45 วัน มีรายได้หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เหลือประมาณ 30,000-50,000 บาท

เลี้ยงจิ้งหรีดและส่งขายตามยอดสั่งซื้อ

นายบุญเลี้ยง กล่าวว่า จิ้งหรีดที่เลี้ยงจะตัวใหญ่ ไม่มีกลิ่น เนื่องจากให้อาหารไก่แรกเกิดและเปลี่ยนให้ฟักทองเป็นอาหาร ขณะมีอายุ 40 วัน โดยไม่มีรีดไข่ ทำให้แต่ละตัวมีไข่เยอะแน่น จึงเป็นที่นิยมของลูกค้า ล่าสุดหลังมีข่าวเกี่ยวกับจิ้งหรีด เป็นแหล่งอาหารโปรตีน ทำให้มียอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น ลูกค้ามาขอซื้อถึงโรงเลี้ยงแบบไม่อั้น มีเท่าไรขอเหมาซื้อหมด ทำให้มีรายได้จากการเลี้ยงจิ้งหรีดขาย แค่ 4 เดือน สามารถมีเงินแสนเก็บ นับว่าเป็นรายได้ที่ดีและสามารถสร้างอาชีพให้กับตนและคนในชุมชน

จิ้งหรีดแหล่งอาหารโปรตีน ยอดสั่งซื้อพุ่ง