พ่อค้า แม่ขายตลาดซอยคุณพระ วอน ‘ไม่รื้อตลาด’ หวั่นไร้แหล่งทำกิน

วันที่ 18 พ.ค. นายกัมพล ประเสริฐ ประธานโครงการตลาด SML ภายในชุมชนซอยคุณพระ พร้อมด้วยพ่อค้าแม่ค้าตลาด SML ภายในชุมชนซอยคุณพระ ได้เดินทางมาที่ที่ทำการอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเข้าพบนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เพื่อให้ช่วยเรื่องการที่ทางเทศบาลเมืองคลองหลวง ขอคืนพื้นที่และทรัพย์สินส่วนกลางของชุมชนซอยคุณพระ

ด้านนายกัมพล ประเสริฐ เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลเมืองคลองหลวงแจ้งให้คณะกรรมการชุมชนซอยคุณพระชุดเดิม ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่เกิดจากงบประมาณ SML และงบประมาณที่ได้จากการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองคลองหลวงให้กับคณะกรรมการชุดปัจจุบันนั้น คณะกรรมการชุมชนซอยคุณพระชุดเดิมนั้น ขอเรียนให้ทราบว่า ไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาศักยภาพของชุมชนซอยคุณพระให้กับคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาศักยภาพของชุมชนซอยคุณพระ ที่ทางรัฐบาลได้มีงบประมาณลงมาให้การสนับสนุน ถือว่าเป็นของหลวงมิใช่เป็นทรัพย์สินของคณะกรรมการซอยคุณพระแต่อย่างใด ซึ่งตนและพ่อค้าแม่ค้าก็ขอให้นายอำเภอได้ช่วยเข้าไปไกล่เกลี่ยหาทางออก และเห็นใจประชาชนตาดำๆ ด้วย เพราะ ตลาด SML ภายในชุมชนซอยคุณพระแห่งนี้ เป็นตลาดที่สร้างให้ชาวบ้านในชุมชนมาค้าขายสินค้ากันในราคาที่ถูกลง ถ้าตลาดแห่งนี้โดนรื้อถอนแล้วพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปค้าขายกันที่ไหน


ด้านนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวว่า ตนเองได้ยินเรื่องการรื้อถอนโครงการตลาด SML ภายในชุมชนซอยคุณพระ มาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งเมื่อตนมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอคลองหลวง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และพยายามหาทางออกให้ดีที่สุดทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งในวันนี้ตนก็ยินดี ที่จะรับหนังสือจากพ่อค้าแม่ค้าที่นำมายื่นให้ เพราะเป็นความเดือนร้อนของประชาชน อีกอย่างการที่จะรื้อถอนของหลวงนั้น ก็ต้องมีขั้นตอนและหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน อยู่ดีๆ จะมารื้อของหลวงนั้นก็ถือว่าผิดกฎหมาย และตนก็จะนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มานั่งปรึกษาหารือกันอีกครั้ง