ปีติ! ในหลวงพระราชทานเงินสงเคราะห์ทำศพ แก่ทายาทครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเพลิงไหม้

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 17 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์ในการศพและถุงพระราชทานไปมอบแก่ น.ส.ฐานิดา ชุณหกมลรักษ์ ทายาทครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัย ที่บ้านเลขที่ 265/172 ซอยสาธุประดิษฐ์ 15 แยก 8 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาจากเหตุอัคคีภัยดังกล่าวทำให้นายสุชาติ ชุณหกมลรักษ์ อายุ 48 ปี บิดา และนางรัชฏา ชุณหกมลรักษ์ อายุ 46 ปี มารดา และน.ส.จุฬาลักษณ์ ชุณหกมลรักษ์ อายุ 25 ปี พี่สาว เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้นในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่น.ส.ฐานิดา ชุณหกมลรักษ์ และเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับน.ส.ฐานิดา ชุณหกมลรักษ์ ผู้เป็นทายาทและญาติของฝ่ายพ่อและแม่ให้ได้รับทราบ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวชุณหกมลรักษ์อย่างหาที่สุดมิได้