เทสโก้ โลตัส ช่วยชาวนาขยายตลาดรับซื้อข้าว กข 43 150,000 กิโลกรัม

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ รับซื้อข้าว กข 43 ช่วยชาวนาขยายตลาดข้าวเพื่อสุขภาพสู่ผู้บริโภค ผ่านร้านค้าของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ โดยในเบื้องต้นรับซื้อข้าวในปริมาณ 150,000 กิโลกรัม ขนาดบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม จำหน่ายถุงละ 60 บาท โดยข้าว กข 43 เป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากข้าว กข 43 แล้ว เทสโก้ โลตัส ยังช่วยสนับสนุนชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการรับซื้อข้าวหอมมะลิโดยตรงจากสหกรณ์การเกษตร ช่วยให้ชาวนาไม่ต้องขายข้าวผ่านคนกลางหรือโรงสีเอกชน ได้ราคาข้าวที่เป็นธรรมและมีปริมาณการรับซื้อที่แน่นอนโดยมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้าร่วมกัน