คืนนี้ห้ามพลาด! ‘วันขอเงินดวงจันทร์’ ฤกษ์ดีเรียกทรัพย์-โชคลาภเงินทอง

ในคืนนี้ถือเป็นอีกคืนดีๆ ที่หลายคนเฝ้ารอ เพราะเป็นคืนขอเงินจากพระจันทร์หรือ ‘วันอมาวสี’ ซึ่งเดือนนี้ตรงกับวันที่ 15 พ.ค.2561 ตามความเชื่อจะช่วยให้มีโชคลาภและการงานประสบความสำเร็จ เสริมมงคลในชีวิต

สำหรับวิธีการขอเงินจากพระจันทร์ สามารถขอได้ก่อนและหลังวันอมาวสี 12 ชั่วโมง โดยการเขียนสิ่งที่ต้องการไม่เกิน 8 ข้อ แล้ววางไว้บนมือข้างใดก็ได้ ก่อนสวดบทชุมนุมเทวดา “สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คัน ธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ”