ตาลโตนดขายดีรับเดือนรอมฎอน เกษตรกรเผยฝนชุกผลผลิตลด

“โตนด” ราคาพุ่ง รับเดือน “รอมฎอน” ไทยมุสลิมรุมบริโภค-เกษตรกรรวมกลุ่มเร่งแปรรูป ความต้องการมาก ราคาดี

นายมงคล หาญณรงค์ เกษตรกรสวนตาลโตนด อ.สิงหนคร จ.สงขลา เปิดเผยว่า การเก็บเกี่ยวตาลโตนดในปี 2561 นี้ล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากฝนตกชุก ทำให้น้ำตาลโตนดหดตัว ส่งผลต่อปริมาณน้ำตาลโตนด โดยมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 3 เดือน จากปกติ 5-6 เดือน ทำให้ได้ผลผลิตลดลงเหลือ 50-75% จากปกติ

โดยลูกตาลโตนดสดจะเป็นที่ต้องการในช่วงเดือนรอมฎอน หรือเดือนบวชถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม มีแนวโน้มราคาทยอยขยับสูงขึ้นจากเดิมถุง 15 บาท เป็น 20-25 บาท

นอกจากนี้ น้ำตาลโตนดยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไปผ่านการนำไปแปรรูปเป็นน้ำตาลปี๊บ เพราะประชาชนในพื้นที่นิยมใช้น้ำตาลปี๊บทำขนมพื้นบ้านเพราะได้รสชาติของอาหารที่อร่อยกว่าน้ำตาลทราย รวมไปถึงการนำไปกลั่นเป็นสุราพื้นบ้าน หรือสุราชุมชน

นางพูนทรัพย์ ชูแก้ว เจ้าของสวนตาลโตนด และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา เปิดเผยว่าต้นตาลโตนดในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา มีประมาณ 300,000-500,000 ต้น และมีเกษตรกรกว่า 250 ครัวเรือน

ทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ให้สมาชิกแปรรูปตาลโตนดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ำตาลผง สามารถผลิตได้ เดือนละ 600 กก. ราคา 200 บาท/กก. สร้างรายได้ 120,000 บาท/เดือน รวมไปถึงมีรายได้จากการแปรรูปเป็นสบู่ และโลชั่น อีกประมาณ 20,000 บาท/เดือน