ชาวนาถือฤกษ์”พืชมงคล”เริ่มไถหว่าน โอด “ทำนาไปก็ไม่คุ้มทุน ข้าวกิโลไม่ถึง10บาท”(คลิป)

ชาวนาบุรีรัมย์ถือฤกษ์ดี “วันพืชมงคล” ที่มีการประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เริ่มไถหว่านข้าว ตามความเชื่อบรรพบุรุษ จะส่งผลให้ต้นข้าวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์และได้ผลผลิตดี ฝนตกต้องตามฤดูกาล พร้อมวอนรัฐบาลดูแลราคาข้าวไม่ให้ต่ำกว่าตันละ 16,000 บาท

(14 พ.ค.61) ชาวนาบ้านหนองมะค่า ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ที่มีการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เริ่มลงมือไถปรับพื้นที่นาและหว่านข้าว ซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แม้จ.บุรีรัมย์จะเป็นพื้นที่แห้งแล้งประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นประจำทุกปีก็ตาม แต่ชาวนาเชื่อว่าหากเริ่มไถหว่านข้าวในวันพืชมงคลจะเป็นสิริมงคล ทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์และได้ผลผลิตดี เนื่องด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้ยังเชื่อว่าหลังจากเสร็จพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแล้วจะมีฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้ข้าวเจริญงอกงามและได้ผลผลิตดีอย่างแน่นอน ซึ่งปีนี้ก็เริ่มมีฝนตกตั้งแต่ต้นฤดู

นายคำผิน พงษ์พันธ์ อายุ 59 ปี ชาวนาบ้านหนองมะค่า ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บอกว่า ครอบครัวทำนาทั้งหมด 14 ไร่ ทุกปีจะถือเอาฤกษ์วันพืชมงคลลงมือไถหว่านข้าว เพราะเชื่อว่าเป็นวันดี และด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ส่งผลเมล็ดข้าวที่ไถหว่านไว้ในปีนี้จะเจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์และได้ผลผลิตดีอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม อยากฝากถึงรัฐบาลได้ดูแลเรื่องราคาข้าวไม่ให้ต่ำเหมือนกับหลายๆ ปีที่ผ่านมา บางปีเหลือเพียงกิโลกรัมละไม่ถึงกิโลกรัมละ 10 บาท ซึ่งไม่อยู่ที่จุดคุ้มทุน หากเป็นไปได้ไม่ควรจะต่ำกว่ากิโลกรัมละ 16 บาท หรือตันละ 16,000 บาท เพราะถึงแม้จะได้ผลผลิตข้าวดีแต่หากราคาตกต่ำก็ส่งผลกระทบกับชาวนา