อย.ชี้อาหารเสริม เบลล่า ผิดจริง โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ!

จากกรณีที่มีการเปิดเผยว่าสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งมีนางเอกสาวคนดังเป็นเจ้าของและโฆษณา อาจเข้าข่ายถูกตรวจสอบกรณีโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต และโฆษณาเกินจริง รวมถึงกระบวนการจำหน่ายสินค้าว่าเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือไม่นั้น

“เบลล่า” ยันทำธุรกิจโปร่งใส ตรวจสอบได้ “มะปราง” โบ้ยตัวแทนโฆษณาเกินจริง ตักเตือนแล้ว!

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ “เบลล่า” ราณี แคมเปน นั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีการขอเลขสารบบของ อย.อย่างถูกต้อง แต่การโฆษณาอาจเป็นการกระทำผิดเรื่องการโฆษณาอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งข้อความในการโฆษณาอาจเข้าข่ายการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ซึ่งจะมีบทลงโทษตามพ.ร.บ.อาหาร 2522 มาตรา 40 ข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร อันเป็นความผิดตามมาตรา 70 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 41 ข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีอัตราโทษตามมาตรา 71 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท อย่างไรก็ตาม อย.จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการเรียกสอบและดำเนินคดีต่อไป