“ออมสิน” กำไรพุ่งเท่าตัว 3 เดือนแรก 1.34 หมื่นล้าน ย้ำไม่ปิดสาขา แต่ทุ่ม 2 พันล้าน เออร์ลี่รีไทร์

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานธนาคารออมสิน ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 (ม.ค.-มี.ค. 2561) ธนาคารมีกำไรสุทธิ 1.34 หมื่นล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนถึงเท่าตัวที่มีกำไร 6,178 ล้านบาท กำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากการขายหุ้นสามัญและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ทั้งนี้ ใน 3 เดือนแรกมีการปล่อยสินเชื่อใหม่ถึง 1.49 แสนล้านบาท ทำให้สินเชื่อคงเหลือ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561 อยู่ที่ 2.05 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.24% โดยมาตรการของรัฐบาล มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยให้สินเชื่อขยายตัวได้ครอบคลุมทุกกลุ่มประเภท ได้แก่ สินเชื่อภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี สินเชื่อธนาคารประชาชน และสินเชื่อธุรกิจห้องแถว เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 ยังมุ่งให้ความสำคัญกับการบริหารหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ที่มีอยู่ 4.5 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 2.19% ของสินเชื่อรวม ซึ่งต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของระบบธนาคารพาณิชย์

นายชาติชาย กล่าวว่า ทิศทางการดำเนินงานในปี 2561 นี้ ได้มุ่งเป้าหมายสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด โดยมุ่งเน้นลูกค้าใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มลูกค้าฐานราก/นโยบายรัฐ มุ่งเน้น กลุ่มผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มผู้มีหนี้นอกระบบ และกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก หรือ พ่อค้า-แม่ค้า 2. กลุ่มลูกค้าบุคคล มุ่งเน้น กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มบุคคลรายได้ปานกลาง กลุ่มผู้สูงวัย และ 3. กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี มุ่งเน้น กลุ่มเอสเอ็มอี สตาร์ตอัพ

สำหรับแนวโน้ม ธนาคารพาณิชย์มีทิศทางการปิดสาขามากขึ้นเพื่อลดต้นทุนนั้น ปัจจุบันธนาคารออมสินมีสาขา 1,059 แห่ง จะไม่มีการปิดสาขา แต่จะปรับรูปแบบสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดต้นทุนของสาขา ได้แก่ ปรับบทบาทพนักงานบริการให้เป็นพนักงานขายมากขึ้น เช่น ขายประกัน และหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และธนาคารได้เพิ่มหน่วยงานใหม่เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ล้ำสมัย รองรับการเป็น Digital Banking และการจับมือคู่ค้าพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจ อาทิ กลุ่มฟินเทค กลุ่มอีคอมเมิร์ซ

นายชาติชาย กล่าวว่า ในปี 2561 ธนาคารเปิดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (เออร์ลี่รีไทร์) ตั้งเป้าไว้ 500 คน ใช้งบ 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นผลดีกับธนาคารในเรื่องของการลดต้นทุนการดำเนินงานของธนาคารระยะยาวปานกลางและยาวลดลง

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์