คนอีสานให้แค่พอใช้ได้ ผลงานโดยรวมรัฐบาล โพลเผยเศรษฐกิจอีสานยังทรุดต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายสุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจอีสานโพลเรื่องดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 1/2561 ที่ลงพื้นที่สำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 1,208 ราย ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประมวลผลในดัชนีต่างๆ ถ้าค่าดัชนีต่ำกว่า 100 คือแย่ลงหรือลดลง เท่ากับ 100 คือทรงตัวหรือเท่าเดิม และมากกว่า 100 คือดีขึ้นหรือเพิ่มขึ้น

พบว่าดัชนีเศรษฐกิจและการค้าของภาคอีสาน ที่มีการสำรวจต่อเนื่องแบบเปรียบเทียบ ตั้งแต่ไตรมาส 4/2559 จนถึงไตรมาส 1/2561 รวม 6 ไตรมาส พบว่า ไตรมาส 1/2561 มีคะแนนอยู่ที่ 88.7 ขณะที่ไตรมาส 4/2560 อยู่ที่ 79.1 และไตรมาส 3/2560 อยู่ที่ 73.7 ถือว่าสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง

ด้านดัชนีรายได้ครัวเรือน มีเพียงไตรมาสที่ 2/2560 ที่คะแนนอยู่ที่ 104.3 ไตรมาสที่ 3/2560 อยู่ที่ 74.7 ไตรมาส 4/2560 อยู่ที่ 82.5 และไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 82.7

ดัชนีสภาพคล่องการเงินครัวเรือน ไตรมาส 3/2560 อยู่ที่ 71.0 ไตรมาส 4/2560 อยู่ที่ 81.7 และไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 76.9 ด้านดัชนีการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคครัวเรือน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2559-2/2560 อยู่ในระดับที่ดีขึ้น แต่เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3/2560 นั้นตกลงมาที่ 90.3 ไตรมาส 4/2560 อยู่ที่ 98.2 และไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 90.1

 

ส่วนผลงานของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในด้านเศรษฐกิจในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับพอใช้ ด้วยคะแนน 45.4 มีเพียงร้อยละ 0.7 ที่ระบุว่าผลงานของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจนั้นดีมาก และให้คะแนนในระดับดีที่ร้อยละ 13.4

ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลในช่วง 1 ปีนั้น คนอีสานลงคะแนนให้รัฐบาลมีผลงานพอใช้ในทุกด้าน ด้วยคะแนน 44.8 โดยมองว่าล้มเหลวเพียงร้อยละ 10.5 ระดับดีอยู่ที่ร้อยละ 12.4 และในระดับแย่ร้อยละ 31.1