รมว.พาณิชย์ลงพื้นที่จ.จันทบุรี พร้อมขายทุเรียนอาลีบาบา

‘พาณิชย์’ลงพื้นที่ มหานครผลไม้โลก ติดตามสถานการณ์ผลไม้ตะวันออก เตรียมความพร้อมผลไม้ขายผ่าน อาลีบาบา กรุ๊ป

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะนำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2561 พบปะหารือกับผู้นำเกษตรกร ในการเตรียมความพร้อมสำหรับทุเรียนที่ขายผ่าน Tmall.com ในเครืออาลีบาบา กรุ๊ป พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การซื้อขายผลไม้จากผลการลงนาม MOU ร่วมกับห้างค้าปลีกชั้นนำ ผู้ส่งออก และตลาดไท โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ของไทย

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก” ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยการขยายตลาดผลไม้ภายในประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้ส่งออก และตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน (ตลาดไท) จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับซื้อผลไม้ฤดูการผลิตปี 2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมผลไม้ส่งออก

โดยตัวเลขการส่งออกช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ผลไม้สดแช่เย็น 330,870 ตัน คิดเป็นมูลค่า 12,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.15 และผลไม้แช่แข็ง 3,603 ตัน คิดเป็นมูลค่า 832 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.96 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรไทยในการขยายตลาดผลไม้ไปต่างประเทศ ดึงเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างแท้จริง และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร

สำหรับการเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ นอกจากการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการกระจายผลไม้ออกสู่ตลาดแล้ว ยังมีการวางแผนการผลิตผลไม้สำหรับฤดูการผลิตปี 2562 ร่วมกับเกษตรกร ผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ ผู้ส่งออก และ biz club และพบปะหารือกับผู้นำเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทุเรียนที่ซื้อขายผ่านช่องทาง Tmall.com ในเครืออาลีบาบา กรุ๊ป ณ สวนคุณพ่อประทีป อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

นอกจากนี้ยังให้เกียรติเป็นประธานพิธีปล่อยคาราวานรถตรวจสอบเครื่องชั่ง เพื่อรักษาความเป็นธรรมในการซื้อขายแก่ผู้บริโภค พร้อมปล่อยขบวนรถผลไม้ที่รับซื้อจากเกษตรกร นำไปจำหน่ายยังห้างค้าปลีกชั้นนำ อันได้แก่ Tops Market, The Mall, Big C, Tesco Lotus และ Makro ต่อไป