ฤดูฝนกำลังจะเริ่มแล้ว มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าใกล้อ่าวไทย-อันดามัน เต็มที

วันที่ 5 พฤษภาคม แบบจำลองสภาพอากาศ(วาฟ-รอม) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(สสนก.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) ระบุว่า ขณะนี้สัญญาณของ ลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มแปรเปลี่ยนเข้าสู่สัญลักษณ์แห่งฤดูฝน คาดว่าหลังวันที่ 7 พฤษภาคม เริ่มจะมีสัญลักษณ์แห่งฤดูฝน คือ จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันแล้ว ส่วนจะเข้าสู่ฤดูฝนเต็มรูปแบบวันไหน ต้องให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นผู้ประกาศ

วาฟระบุด้วยว่า จากการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน เมื่อช่วงต้นปี ว่าปริมาณน้ำฝนปี 2561 จะมีค่าใกล้เคียงกับปริมาณน้ำฝนเมื่อปี 2528 คือ จะมีฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งก็สอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่า ช่วงเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคมจะเกิดฝนทิ้งช่วง และหลังจากนั้นเดือนกันยายนถึง ตุลาคม ฝนจะกลับมาตกหนักมากกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งจะทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังได้

“ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ แนะนำให้เกษตรกร สำรองน้ำไว้ใช้สำหรับช่วงที่ฝนทิ้งช่วงในอีก 2 เดือนถัดไปด้วย”วาฟระบุ