โรงตึ๊งสองแควเตรียมทุน 225 ล้าน บริการผู้ปกครอง ต้อนรับลูกหลานเปิดเทอม

โรงรับจำนำเทศบาลนครพิษณุโลก เตรียมเงินทุน 225 ล้านบาท รับเปิดเทอมปีนี้ พร้อมคิดอัตราดอกเบี้ย 25 สตางค์ วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม นี้ พบว่าช่วงนี้มีผู้ปกครอง นำทองคำรูปพรรณ อุปกรณ์ช่างเครื่องมือต่างๆ มาจำนำมากขึ้น เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายช่วงเปิดเทอม

วันที่ 3 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงใกล้เปิดเทอมปีนี้ ทางสถานธนานุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง 2 แห่ง เตรียมเงินงบประมาณ 225 ล้านบาท เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่จะนำทรัพย์สินมาจำนำได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียน โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนา และผู้ประกอบการค้าที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นทองรูปพรรณ และเครื่องมือช่างต่างๆ มาจำนำเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอม เนื่องต้องใช้เงินค่อนข้างมาก โดยทางสถานธนานุบาล ทั้ง 2 แห่ง ได้คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 นี้เท่านั้น สามารถช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี

นางภูวะนาศ สวนสวัสดิ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 กล่าวว่า ในปีนี้ ทางเทศบาลนครพิษณุโลกได้เตรียมพร้อมเกี่ยวกับงบประมาณให้กับสถานธนานุบาลทั้ง 2 แห่งไว้อย่างเพียงพอ โดยสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 จำนวน 125 ล้านบาท สถานธนานุบาล แห่งที่ 2 จำนวน 100 ล้านบาท รวมเตรียมงบประมาณไว้ 225 ล้านบาท และสำรองยาวไปจนถึงช่วงเปิดภาคเรียน และคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เงินในช่วงนี้

นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนต้องการใช้เงิน วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยถูกเป็นพิเศษเพียง 25 สตางค์เท่านั้น และวงเงินเกิน 5,000 บาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย 1 บาท สำหรับสิ่งของที่นำมาจำนำส่วนใหญ่ยังเป็นทองรูปพรรณ เครื่องใช้ไฟฟ้า

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็น ชาวไร่ ชาวนา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการค้าที่ขาดสภาพคล่อง โดยส่วนใหญ่นำทองรูปพรรณมาจำนำเนื่องจากได้ราคาดีและอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าท้องตลาดมาก นอกจากนี้ยังมีแม่บ้าน ยังนำครกหินมาจำนำ เนื่องจากต้องการเงินไปใช้ในครอบครัว ก็มี สำหรับโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยต่ำจะมีไปจนถึง 31 พฤษภาคมนี้เท่านั้น