เจออากาศเปลี่ยนร้อนเย็น ชาวบึงกาฬปรับตัวไม่ทัน ป่วยไข้เข้ารพ.กันวันละกว่า 500 คน

วันที่ 3 ตุลาคม จังหวัดบึงกาฬอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงกลางวันมีอากาศร้อนกลางคืนมีฝนตกและเช้ามีลมพัดอากาศเย็นร่างกายปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ทันทำให้ชาวบ้านเป็นไข้ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่าวันละ 500 คนโดยเฉพาะเด็กและคนชราจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศมากกว่าคนวัยอื่นๆ

สภาพอากาศที่เข้าสู่ปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวอุณหภูมิที่ จังหวัดบึงกาฬ ในบางวันๆเดียวมีถึงสามฤดูตอนตอนเช้าอากาศเย็น พอกลางวันอากาศร้อน  ตกดึกมีฝนตกลงมา สะภาพอากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้ทำให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับความแปรปรวนของอากาศไม่ทันยิ่งคนที่มีร่างกายอ่อนแอจะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะเด็กและคนชราจะได้รับผลกระทบมากกว่าคนวัยอื่นๆ ในระยะนี้จึงมีคนไข้เจ้าทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบึงกาฬมากเป็นพิเศษในแต่ละวันมีคนไข้กว่า 500 คนเข้าทำการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นไข้หวัดธรรมดา โรงพยาบาลบึงกาฬจึงเตือนประชาชนให้รักษาร่างกายให้อบอุ่น มั่นออกกำลังกายและกินอาหารให้ครบหมู่