กองสลากฯ แชมป์ส่งรายได้ 2.25 หมื่นล้าน ตามติดด้วย กฟผ.-ปตท.-ออมสิน-การท่าอากาศยาน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือน เม.ย. 2561 สคร. จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจ อยู่ที่ 4.44 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1.96 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 7 เดือนของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560-เม.ย. 2561) สคร. จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจ อยู่ที่ 1.12 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 2.97 หมื่นล้านบาท หรือ 36% ซึ่งมีส่วนช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศ

“ในปีงบประมาณ 2561 สคร. ได้มีนโยบายสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลดีต่อผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่ารัฐวิสาหกิจจะสามารถนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2561 ที่ 1.37 แสนล้านบาท” นายเอกนิติ กล่าว

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. เปิดเผยว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2.25 หมื่นล้านบาท, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 2.07 หมื่นล้านบาท, บมจ. ปตท. จำนวน 1.75 หมื่นล้านบาท, ธนาคารออมสิน จำนวน 1.65 หมื่นล้านบาท และ บมจ. ท่าอากาศยานไทย จำนวน 8.6 พันล้านบาท ขณะที่รัฐวิสาหกิจอื่นๆ อยู่ที่ 2.65 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ดี สาเหตุหลักที่รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น จากการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมายกระดับกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อสภาพการแข่งขันหรือสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดีขึ้น