กห.แถลง ทัวร์ฮาวาย20ล.บิ๊กป้อม บินไกล19 ชม. ไปเป็นคณะต้องเหมาลำ

“กลาโหม” แถลงยิบ ปมภาพหลุดคณะบิ๊กป้อม” แจงเหตุเช่าเหมาลำ เพราะเส้นทางใหม่ ยันค่าอาหารแพง ปฏิบัติไปตามระเบียบป.ป.ช. ยันโปร่งใส ตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กรณีมีการเผยแพร่ค่าใช้จ่ายของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปประชุม รมว.กลาโหมอาเซียน –รมว.กลาโหมสหรัฐอเมริกา อย่างไม่เป็นทางการ ( ASEAN – US Defense Informal Meeting ) ระหว่าง 29 กันยายน- 2 ตุลาคม 2559 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 20 กว่าล้านบาท ว่า การเดินทางไปร่วมประชุมดังกล่าว มีความจำเป็นต้องเช่าเครื่องบินเหมาลำ เนื่องจากเป็นการเดินทางเป็นหมู่คณะ ที่มีกำหนดการแน่นอนไปยังจุดหมาย ที่ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งการบริการจากสายการบินพาณิชย์ทั่วไป ต้องต่อเครื่องบินหลายครั้งและไม่ได้ทำการบินทุกวัน จึงไม่เหมาะสม ขณะเดียวกันเครื่องบินของกองทัพอากาศเอง ก็ยังไม่พร้อมและไม่มีขีดความสามารถพอในเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากต้องใช้เวลาบินถึง 19 ชั่วโมง และต้องบินลงเติมน้ำมันระหว่างเส้นทางถึง 2 ครั้ง เพราะฉะนั้นการเช่าเครื่องบินเหมาลำจากการบินไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐด้วยกัน ที่มีความชำนาญและมีบริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำอยู่แล้ว จึงมีความเหมาะสมกว่า

พล.ต.คงชีพ กล่าวต่อว่า สำหรับการคำนวณราคากลางที่เผยแพร่กันอยู่นั้นเป็นเรื่องปกติ ที่หน่วยงานรัฐจะต้องปฏิบัติ ตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ที่ต้องเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อความโปร่งใส เนื่องจากเป็นงบประมาณแผ่นดิน โดยการเช่าเหมาลำเส้นทางดังกล่าว ยังไม่เคยกำหนดราคากลาง จึงต้องให้บริษัทการบินไทย ประมาณการค่าใช้จ่าย และเสนอหน่วยงานรัฐจัดทำเป็นราคากลางประกาศให้ทราบ ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซด์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง ซึ่งทราบว่า บริษัทการบินไทยได้คิดค่าใช้จ่ายระหว่างองค์กรของรัฐ ตามราคาต้นทุน ซึ่งตรวจสอบได้ และจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

“ส่วนตัวมองว่า เป็นเรื่องดีที่สังคมปัจจุบัน มีความตื่นตัว เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทำงานของภาครัฐมากขึ้น ซึ่งรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็ได้มีนโยบายที่ชัดเจน ให้ทุกส่วนราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการให้ถูกต้องและให้เป็นไปตามข้อบังคับขององค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างบรรทัดฐานการทำงานของภาครัฐ ที่เน้น เปิดเผย โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้” พล.ต.คงชีพ กล่าว และว่า เรื่องดังกล่าว ทั้งภาครัฐและประชาชน จำเป็นต้องมีส่วนร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจ ไปด้วยกัน

%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a13

%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a12

%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a14