เหตุไฉนทำไมใต้วงแขนผู้ชายถึงขาว เนียน ไม่มีขน เพียงแค่ใช้มะนาวถูรักแร้ (คลิป)

ถูกเพื่อนผู้หญิงล้อว่า “รักแร้ดำ” กลับมาบ้าน คิดหาวิธีแก้ ใช้มะนาวผ่าครึ่งทารักแร้ทุกวัน ปรากฎว่าได้ผล ทุกวันนี้เพื่อนผู้หญิงอาย “ผู้ชายอะไรรักแร้ขาว เนียน ไม่มีขน”