ดราม่ากระหึ่ม! รัฐติดป้ายประกาศ ห้ามแต่ละบ้าน เลี้ยงหมา-แมวเกิน 2 ตัว ฝ่าฝืนมีโทษ

วันที่ 26 เม.ย. ที่ อบต.พลูตาหลวง ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พ.จ.อ.พิษณุ โตสมบัติ นายก อบต.พลูตาหลวง และ นางอัญชลี แพงพรม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พลูตาหลวง กล่าวถึงกรณีป้ายประกาศ พื้นที่ ต.พลูตาหลวง เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และข้อบัญญติ ตำบลพลูตาหลวง โดยกำหนดให้ ตึกแถว/อาคารพาณิชย์/ทาวน์เฮ้าส์/บ้านเดี่ยว / สามารถเลี้ยง สุนัข แมว ได้ไม่เกิน 2 ตัว และต้องดูแลครอบคลุมการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ทำให้มีการแชร์ข้อความและการแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆ นานา

นางอัญชลี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พลูตาหลวง กล่าวว่าที่เราต้องติดป้ายเพื่อประกาศเป็นเขตควบคุมพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากทางเราได้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์การปล่อยสัตว์ ตั้งแต่ปี 2552 และทางเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อเสียงไร้สาย วิทยุชุมชน และการประชาคม ผู้นำชุมชนชาวบ้าน ที่เราต้องมีการประชาคมทุกปีแค่การประชาสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ยังทั่วถึงชาวบ้าน ทำให้เกิดเลี้ยงสุนัขจำนวนมากและก็เกิดการร้องเรียนตามมา ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนจากสุนัขที่มีเจ้าของ กรณีเลี้ยงจำนวนมากและดูแลสุขลักษณะไม่ได้ ส่งกลิ่นเหม็น เห่าเสียงดัง สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนที่อยู่ข้างเคียงและก็ปัญหาร้องเรียนเรื่องสุนัขจรจัด

กรณีที่ไล่กัดประชาชน ตามถนนสาธารณะต่างๆ ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะต่างๆ สร้างความเดือดร้อน ตรงนี้เป็นประเด็นที่พยายามแก้ไขกันมานานแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ทางเราจึงได้ดำเนินการตัดทำป้ายตรงนี้ขึ้นมา 3 ป้าย มีการติดตั้งในวันที่ 5 ม.ค.2561จำนวน 3 จุด ในพื้นที่ อบต.พลูตาหลวง เพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขควบคุม สัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว บ้านละ 2 ตัว ส่วนใครที่เลี้ยงเกินไปจากนี้เราไม่ได้จะไปดำเนินปรับตามประกาศ แต่เราจะขอความร่วมมือมาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงกับเราเพื่อเป็นหลักฐาน จากนั้นให้เลี้ยงสัตว์จนหมดอายุขัย ไม่นำมาเพิ่มเติมเลี้ยงได้แค่ 2 ตัว ตามที่เรากำหนด

ตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนคือการนำสุนัขมาถ่ายอุจจาระหน้าบ้าน เพราะบางบ้าน เลี้ยงแล้วปล่อย คือไม่ปิดรั้วหรือขังแต่อย่างใด สุนัขก็มาถ่ายสร้างความเดือร้อนรำคาญกับเพื่อนบ้าน ซึ่งในปีที่ผ่านมา เราจับสุนัขจรจัด ส่งศูนย์สุนัขจรจัดโทนีไปแล้ว 150 กว่าตัว โดยในปี 59-60 มีเรื่องร้องเรียนกว่า 40 เรื่อง ส่วนมากเป็นเรื่องเหตุรำคาญ ป้ายเราติดตั้งมานานก่อนจะมาได้รับกระแสเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา เนื่องจากมีประชาชนมาเห็นแล้วสนใจมาถ่ายก่อนนำไปลงโซเชียล ก็ต้องขอขอบคุณ ทาง อบต.ถือว่าท่านเป็น 1 เสียงที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เรา เพราะอย่างน้อยประชาชนในโลกโซเชียลได้ร่วมรับรู้ไปกับเราว่า ทาง อบต. พลูตาหลวงเริ่มมีการประกาศ ให้ชัดเจนมากขึ้น ในการควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยง ทั้งๆ ที่มันมีมานานแล้ว

สำหรับแนวทางการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลพลูตาหลวง ให้ทุกท่านนำสัตว์เลี้ยงออกมาฉีควัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีละ 1 ครั้ง ควบคุมสัตว์เลี้ยงด้วยการทำหมันทุกตัวเพื่อควบคุมไม่ให้จำนวนเพิ่มขึ้น โดยสุนัขและแมว เลี้ยงได้ไม่เกิน 2 ตัว สำหรับท่านที่เลี้ยงเกิน เพียงท่านมาขึ้นทะเบียน หลังจากนั้นท่านเลี้ยงจนให้หมดอายุขัยของสัตว์เลี้ยง หลังจากนั้นก็เลี้ยงให้อยู่ในจำนวนที่กำหนด และก็ดูแลสุขลักษณะ ความสะอาด เพื่อลบผลกระทบกับผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง ที่จะสร้างความเดือดร้อนรำคาญได้ และไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงตัวเองไปปล่อยทึ้งตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัด สถานที่ราชการ โรงเรียน เพราะอาจสร้างผลกระทบตามมาหลายๆ ด้าน

พ.จ.อ.พิษณุ นายก อบต.พลูตาหลวง กล่าวว่า ผมขอขอบคุณและยินดีที่ทางโลกโซเชียลนำไปเสนอมีทั้งตำหนิและชม ต่างๆ เพื่อจะได้พูดความจริงกัน ในทุกๆ แห่ง ทุกๆ ท้องถิ่น ที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุนัข เพื่อจะได้ช่วยกันรณรงค์เกี่ยวกับการลดจำนวนลงของประชากรสุนัข ควบคุมโรคติดต่อของสุนัข ลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่รักสุนัขและไม่ได้รักสุนัข ถ้าเรามีคนเลี้ยงสุนัข ในหมู่บ้านและข้างๆ ไม่ได้เลี้ยง ปัญหามันก็จะเกิดขึ้น โดยที่สุนัขมาอุจจาระตามสถานที่ต่างๆ  แต่เป็นเจ้าของเองที่นำสุนัขมาอุจจาระหน้าบ้านคนอื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องดำเนินการมาตรการต่างๆ