แห่เที่ยวคึกคักสงกรานต์พระประแดง ร่วมอนุรักษ์ประเพณีชาวไทยรามัญ (คลิป)

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 22 เม.ย. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทปราการ เป็นประธานเปิดงานสงกรานต์พระประแดง พร้อมทั้งปล่อยนกปล่อยปลา รดน้ำผู้สูงอายุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ เป็นที่ภาคภูมิใจแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป พร้อมทั้งร่วมขบวนแห่นางสงกรานต์และขบวนรถบุปผาชาติที่สวยงามตระการตา ของตำบลต่างๆ ไปตามถนนนครเขื่อนขันธ์ จนถึงวัดโปรดเกษเชษฐาราม ซึ่งในขบวนต่างๆจะมีชาวบ้านแต่งกายด้วยชุดไทยรามัญ ทั้งชาย-หญิง รวมถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ยังได้จัดริ้วขบวนชุดไทยในรัชกาลต่างๆ มาร่วมขบวนให้ความรู้แก่ประชาชนในการแต่งกายสวมชุดไทยด้วย

สำหรับงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง เป็น 1 ในงานเทศกาลมหาสงกรานต์ 4 ภาค ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยแต่เดิมเรียกกันว่า งานสงกรานต์ปากลัด เป็นวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่ชาวไทยรามัญได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ตามประเพณีเมื่อถึงวันสงกรานต์ ชาวบ้านจะแต่งกายชุดไทยรามัญไปทำบุญตามวัดต่างๆ และมีการปล่อยนก ปล่อยปลา เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เมื่อถึงเวลากลางคืนจะมีการเล่นสะบ้าตามบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งได้ชาวพระประแดงยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี

ส่วนบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายมีประชาชนสวมเสื้อผ้าลายดอกและชุดไทย เดินทางมาร่วมเล่นน้ำที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดงและตลาดพระประแดงเป็นจำนวนมาก โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ คอยดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วย