เเซ่บอีหลี มาตรฐาน “ปลาร้าไทย” มีเกณฑ์กำหนดอย่างไรบ้าง…ต้องมาดู (ชมคลิป)

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดมาตรฐาน “ปลาร้าดิบ”

ต้องมีคุณลักษณะ สี กลิ่น และกลิ่นรส ตามเกณฑ์ เช่น ส่วนประกอบต้องคลุกเคล้าเข้ากันพอดีไม่แห้ง แฉะ เนื้อปลานุ่ม มีสีปกติตามลักษณะเฉพาะของปลาร้า ไม่มีกลิ่นคาว อับ ไม่กลิ่นรสเปรี้ยวบูด

ต้องใส่เกลือในปลาร้าไม่น้อยกว่า 18% โดยน้ำหนัก ต้องไม่มีตัวอ่อนพยาธิตัวจี๊ด ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ สิ่งแปลกปลอม เส้นผม ดิน ชิ้นส่วนของสัตว์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ปลา ฯลฯ

ห้ามใส่สี วัตถุกันเสียทุกชนิด มีสารปนเปื้อนไม่เกิดข้อกำหนด ต้องแสดงฉลาก และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้วย

ต่อไปกินปลาร้าได้แบบสบายใจแล้ว!

(ชมคลิป)