เปิดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค”

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม (ที่ 3 จากซ้าย)ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” พร้อมด้วย ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ(ที่ 3 จากขวา )ผู้ว่าการ วว.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานเพื่อขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์สู่เศรษฐกิจและสังคมฐานราก โดยมี นายบัณฑูร ล่ำซำ(ที่1จากซ้าย) ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) บรรยายพิเศษ หัวข้อ “น่านโมเดล”ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน