กรมบัญชีกลางจ่ายเบี้ยชราแทน อปท.-คาดเริ่ม ส.ค.60

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อมระบบอีเพย์เมนต์ภาครัฐ และเริ่มรับจ่ายเงินภาครัฐตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 คาดว่าจะสมบูรณ์ 100% ในปี 2560นส่วนการจ่ายเงินสวัสดิการให้ประชาชน เริ่มแล้วกับการจ่ายเงินเด็กแรกเกิดไปเมื่อ 9 กันยายน 2559 ต่อไปที่จะดำเนินการคือการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ กับเบี้ยคนพิการ ของเมืองพัทยา ซึ่งได้หารือกับเมืองพัทยาแล้วเริ่มจ่ายเดือนมกราคม 2560 หลังจากนั้นในเดือนมิถุนายน จ่ายเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุของ กทม. ส่วนการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ กับเบี้ยคนพิการ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) 8 ล้านราย คาดว่าจะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2560

“ขณะนี้ยังไม่สามารถจ่ายสวัสดิการให้ทุกคนได้ทันที เพราะต้องรอการจัดทำระบบเพื่อรองรับการจ่าย เมื่อรวมทุกหน่วยงานแล้วเบี้ยคนชราและคนพิการมีสูงถึง 9.5 ล้านราย เป็นเงินเดือนละ 5,000 ล้านบาท หรือปีละ 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งระบบของกรมบัญชีกลางที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับได้ และกำลังจัดทำระบบใหม่ คาดว่าจะเสร็จในช่วงเดือนสิงหาคม 2560” นางสาวอรนุชกล่าว
ทั้งนี้ การจ่ายสวัสดิการให้เด็กแรกเกิดนั้นสามารถทำได้ทันที เพราะใช้ระบบเดิมของกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นการทดลองและดูว่าเป็นอย่างไร

ที่มา  มติชน