ครม.ทุ่ม 903 ล้าน ไฟเขียว โครงการที่พักผู้มีรายได้น้อยแนวรถไฟฟ้าลำลูกกา คลองสอง

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติการจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลำลูกกา คลองสอง) หรือเส้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม สำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จำนวน 860 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 903.38 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ภายในประเทศ 814.56 ล้านบาท เงินรายได้ 88.81 ล้านบาท โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 814.56 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินงบประมาณ 2562 จำนวน 161.31 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 259.77 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 327.93 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 65.55 ล้านบาท

สำหรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯดังกล่าว ประกอบด้วย 1.โครงการลำลูกกาคลอง 2 ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัยรวม 4 ชั้น 27 ตารางเมตร จำนวน 280 หน่วย ราคาขาย 868,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561-พฤษภาคม 2563
2.โครงการลำลูกกาคลอง 2 ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 เป็นอาคารชุดพักอาศัยรวม 4 ชั้น 27 ตารางเมตร จำนวน 336 หน่วย ราคาขาย 891,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่กันยายน 2562-กุมภาพันธ์ 2564
3.โครงการลำลูกกาคลอง 2 ระยะที่ 2 แบ่งเป็น ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น 20 ตารางวา จำนวน 22 หน่วย ราคาขาย 3.28 ล้านบาท, ทาวส์เฮาส์ 3 ชั้น ห้องริม 28 ตารางวา จำนวน 12 หน่วย ราคาขาย 3.53 ล้านบาท และบ้านแฝดเชิงอิสระ 2 ชั้น 35 ตารางวา จำนวน 170 หน่วย ราคาขาย 3.5 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่กรกฎาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2564 รวมอาคารชุดพักอาศัย และบ้านแฝด ทาวส์เฮาส์ จำนวน 820 หน่วย

ทั้งนี้ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เห็นชอบแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ปี 2558-2560 จำนวน 116 โครงการ35,342 หน่วย วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 23,234 ล้านบาท แหล่งที่มาของเงินลงทุนประกอบด้วย เงินกู้ภายในประเทศ 14,093 ล้านบาท เงินรายได้ของ กคช.2,484 ล้านบาท และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 6,657 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงข่ายคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน 4 พื้นที่ ได้แก่ โครงการลำลูกกา คลองสอง จังหวัดปทุมธานี โครงการเคหะร่มเกล้า ลาดกระบัง กทม. โครงการประชานิเวศน์ 3 จังหวัดนนทบุรี โครงการเคหะบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เห็นชอบโครงการประชานิเวศน์ 3 แล้ว