เปิดภาพจริง! หาดูยาก“โกษาปาน-พี่หมื่น” ใส่ชุดสไตล์ยุโรปที่พระเจ้าหลุยส์พระราชทาน

ครั้งคณะทูตสยามเยือนฝรั่งเศสในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีการเขียนภาพต่างๆ ไว้จำนวนหนึ่ง แต่มีเพียงภาพเดียวที่วาดคณะราชทูตทั้งโกษาปาน พร้อมด้วยอุปทูต และตรีทูต คือ ขุนศรีวิสารวาจา พร้อมคณะในเครื่องแต่งกายที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 พระราชทาน คือ เสื้อคลุมกันหนาว และหมวกสักหลาด โดยถูกบันทึกไว้ในโอกาสเยือนหัวเมืองเหนือของฝรั่งเศส เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2229 ต้นฉบับเป็นของหอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศส

นอกจากนี้ มีบันทึกไว้ว่า พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเมื่อราชทูตสยามไปถึงที่ไหน ได้มีการยิงสลุตต้อนรับ และรับรองเป็นอย่างดี

พระเจ้าหลุยส์ที่ 14

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2229 ขณะอยู่ที่เมืองดูเอย์ บาทหลวงเยซูอิตได้จัดการแสดงละครฉลองด้วย โดยฉากต่างๆ แสดงถึงเรื่องราวของเทพฝรั่งเศสชักชวนให้เทพสยามปลูกสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14, ฉากความยิ่งใหญ่ของวีรบุรุษที่ได้รับสมญานามว่า มหาราช, ฉากเทพแห่งสยามเห็นประโยชน์ที่จะมีสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสและฉากเทพสองแผ่นดินต่างเกษมเปรมปรีดิ์เมื่อเจริญสัมพันธไมตรีสำเร็จ

ภาพและข้อมูลจาก โกษาปาน ราชทูตกู้แผ่นดิน โดย ภูธร ภูมะธน จัดพิมพ์โดย พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) และมติชนออนไลน์