ขายดีเชียวหนา…ออเจ้า! หนังสือ“จินดามณี” ฉบับใหญ่ บริบูรณ์

จากกระแส “ฮิตสุดขีด”ของละครดัง “บุพเพสันนิวาส” ก่อให้เกิดความคึกคักไปในแทบทุกวงการ ล่าสุดทางกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ได้ทำการจัดพิมพ์หนังสือ “จินดามณี เล่ม 1 และ จินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์” เผยแพร่พุทธศักราช 2561  มีเนื้อหาตีพิมพ์อยู่ภายในเล่มเดียวกัน โดยมอบหมายให้นายบุญเตือน ศรีวรพจน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์(ภาษาและวรรณกรรม) เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบต้นฉบับ

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำ หนังสือ“ จินดามณี”เวอร์ชั่นล่าสุดดังกล่าว ทางนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ระบุไว้ในคำนำของหนังสือเล่มประวัติศาสตร์นี้ เนื้อหาสรุปพอสังเขปได้ว่า หนังสือจินดามณี เป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย เชื่อว่าใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สืบมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต้นฉบับตัวเขียนสมุดไทยหนังสือจินดามณีมีอยู่หลายฉบับแต่ละฉบับมีเนื้อหาที่ลักลั่นแตกต่างกัน หนังสือนี้นอกจากจะประกอบด้วยคุณค่าเชิงวรรณคดีและอักษรศาสตร์แล้ว ยังเป็นต้นแบบของหนังสือแบบเรียนไทยที่แต่งขึ้นในภายหลัง

 

สำหรับ จินดามณี ที่จัดพิมพ์ออกมาล่าสุดนี้ ประกอบด้วย จินดามณี เล่ม 1 และจินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์ ซึ่งจินดามณี เล่ม 1 นั้น มีข้อความระบุในเนื้อหาว่า พระหาราธิบดี แต่งถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส่วน จินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์นั้น ต้นฉบับเป็นเอกสารสมุดไทย ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน ซึ่งทางกรมศิลปากรหวังว่า  “จินดามณี เล่ม 1 และ จินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์” นี้ จะอำนวยประโยชน์ ต่อนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจวรรณคดีและอักษรศาสตร์โดยทั่วกัน

รายงานข่าวจากเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ซึ่งไปร่วมออกบู๊ธขายหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งล่าสุด ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แจ้งว่า หนังสือจินดามณี ที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร ขายหมดลงภายในเวลาอันรวดเร็ว สร้างความคึกคักให้กับบู๊ธของกรมศิลปากรชนิดไม่ค่อยปรากฏมาก่อนว่า จะมีประชาชนให้ความสนใจหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยกันจำนวนมากมายขนาดนี้

“หนังสือจินดามณี ที่ทางกรมศิลปากร นำออกมาจำหน่ายในงานสัปดาห์หนังสือปีนี้ ไม่มีการเปิดรับจอง แต่จะเปิดจำหน่ายที่บู๊ธอีกครั้งในวันที่ 4 เม.ย.นี้  จำนวน 3,000-5,000 เล่ม ราคาปกอ่อนเล่มละ 100 บาท ส่วนปกแข็งยังไม่ตีพิมพ์ออกมา ซึ่งคาดว่าจะหมดลงภายในเวลาอันรวดเร็วเหมือนก่อนหน้านี้”เจ้าหน้าที่ฯท่านเดิมระบุ