ทูลกระหม่อมทรงโพสต์ไอจี ถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระเทพฯ”

วันที่ 2 เม.ย. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ nichax ถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า “ขอถวายพระพร Happy Birthday สมเด็จพระเทพฯ♥️ 2 เมษายน 2561”