ทหารผ่านศึกเฮ! ปรับเพิ่มค่าครองชีพ 700-1,000 บาท มีผล 1 ต.ค.นี้

วันที่ 29 มี.ค. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงผลการประชุมสภาทหารผ่านศึกที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหม เป็นประธานว่า ที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเงินสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้น 1 หรือผู้พิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ,ผู้ที่ได้รับเหรียญกล้าหาญ ,ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดีด้วยความกล้าหาญ และครอบครัวผู้เสียชีวิตในสนามรบ โดยให้เพิ่มเงินเลี้ยงชีพรายเดือน ,เงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือน และเงินเชิดชูเกียรติ มีผลตั้งแต่ 1 มิ.ย.นี้

สำหรับเงินช่วยเหลือครั้งคราวที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตรและผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1 จะมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.2561 ทั้งนี้ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการปี 2522 ให้มีผลบังคับใช้ตามกำหนด

สำหรับการปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือรายเดือน แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการประเภท บัตรชั้น 2,3 และ 4 ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ รวมทั้งเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึกทุกชั้นบัตรและครอบครัว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มี.ค.2561

ทั้งนี้ การปรับค่าครองชีพอยู่ที่เดือนละ 700-1,000 บาท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจกับครอบครัวของทหาร ตำรวจและพลเรือนที่เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว ปกป้องประเทศชาติให้ดำรงชีพอย่างพอเพียง