คลังเร่งกฎหมายคุมเงินฝากนิ่ง 10 ปี เอามาใส่เงินคงคลัง ยันไม่เอาไปใช้แค่เก็บไว้เฉยๆ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลัง ส่งรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. … ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว โดยยังอยู่ระหว่างการรอบรรจุในวาระการประชุม ครม. มีสาระสำคัญ คือ การบริหารจัดการเงินฝากของลูกค้าที่อยู่กับสถาบันการเงินแต่ไม่มีการเคลื่อนไหว 10 ปี โดยจะให้สถาบันการเงินต่างๆ ส่งเงินดังกล่าวมาไว้ที่บัญชีที่กรมบัญชีกลางและสถาบันการเงินต่างๆ จะต้องบันทึกข้อมูลเงินฝากของลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการถอนเงินก็สามารถดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ เงินที่ถูกโอนเข้ามาในบัญชีของกรมบัญชีกลางนั้น จะถูกนำไปใส่ไว้ในเงินคงคลัง โดยกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่มีการนำเงินดังกล่าวออกไปใช้เพื่อหาประโยชน์ในทุกกรณี และจะไม่มีการกำหนดระยะเวลาการดูแลรักษาเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของสถาบันการเงินทั้งหมด

“กฎหมายนี้ไม่ใช่การฮุบเงินในบัญชีประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีเงินในบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว 10 ปี ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ก็จะเอามาใส่ไว้ในเงินคงคลัง แต่จะมีการแยกบัญชีชัดเจนไม่นำไปรวมกับเงินคงคลังส่วนอื่นๆ ซึ่งเรื่องนี้จะดีกับประเทศ ทำให้ไม่ต้องกู้เงินเพื่อมาเติมใส่เงินคงคลัง ประหยัดต้นทุนดอกเบี้ยการกู้เงิน และกระทรวงการคลังก็ไม่มีเป้าหมาย หรือตั้งใจจะนำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อหาประโยชน์อะไร เอามาเก็บไว้เฉยๆ ตรงนี้จะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ฝากเงิน เพราะเป็นการป้องกันไม่ให้มีการนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง เนื่องจากที่ผ่านมาหลายสถาบันการเงินมีการเก็บเงินฝากในส่วนนั้นไว้ แต่ก็มีหลายแห่งที่รับรู้เงินฝากดังกล่าวเป็นรายได้แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเช่นกัน” นายอภิศักดิ์ กล่าว

นายอภิศักดิ์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายที่ดูแลในส่วนนี้ และเพื่อเป็นการป้องกันนักลงทุนรายย่อยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) และการระดมทุนในสกุลเงินดิจิทัล (ICO) เพราะอาจไม่ทราบว่ากำลังลงทุนในอะไรอยู่ และเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการใช้เป็นข้ออ้างในการระดมทุนอย่างไม่เหมาะสม

โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะเป็นผู้ดูแลและควบคุม บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ซึ่งหลังจากนี้จะมีการออกระเบียบ หรือกฎหมายลูกที่สอดรับและรับ พ.ร.ก. การประกอบสินทรัพย์ดิจิทัล