“มาเด้อจ้ามาชิมคนละเม็ด” ยอดมวยดัง บัวขาว ชวนชิมผลไม้อีสาน

“มาเด้อจ้ามาชิมคนละเม็ด”

บัวขาว บัญชาเมฆ พรีเช็นเตอร์ผลไม้อีสาน

ใครรู้จักผลไม้ในมือน้อยๆ ของยอดมวยดังคนนี้บ้าง??

เครดิต…Banchamek Gym
(บัวขาว บัญชาเมฆ)

มะหวด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.
ชื่อท้องถิ่น : ภาคกลาง มะหวด, กำซำ, กะซ่ำ

ภาคอีสาน หมากหวดข่า, หวดข่า, หวดเหล้า, หวดค่า, สีหวด

ภาคเหนือ สีฮอกน้อย, หวดลาว

ภาคตะวันออก ชันรู, มะหวดบาท, มะหวดลิง

ภาคใต้ กำจำ, นำซำ, มะจำ, หมากจำ

มะหวด หรือหมากหวดข่า หรือสีฮอกน้อย เป็นผลไม้ป่าพบมากในภาคอีสานและภาคเหนือ นิยมนำผลสุกที่มีสีดำอมม่วงมารับประทานสดๆ บางท้องถิ่นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไวน์มะหวด

มะหวด เป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบ ลำต้นสูงประมาณ 5–10 เมตร หรือมากกว่า ลำต้นแตกกิ่งไม่มากทำให้มีทรงพุ่มแลดูค่อนข้างโปร่ง เปลือกลำต้นสีน้ำตาล ผิวเปลือกแตกเป็นร่อง กิ่งมักแตกออกตั้งแต่ระดับล่างของลำต้น กิ่งแขนงมักแตกออกบริเวณส่วนปลายของกิ่งหลัก ปลายกิ่งแขนงมีขนปกคลุม ส่วนเนื้อไม้แข็งปานกลาง มีสีเหลืองอมน้ำตาล

ผลมะหวด จะเริ่มติดผลขนาดเล็กประมาณปลายเดือนมกราคม ผลจะเริ่มสุกประมาณเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะทยอยสุกไปเรื่อยจนถึงเดือนมิถุนายน