เมืองไทยประกันชีวิต ส่ง “MTL Fund Advisor” บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัท

เมืองไทยประกันชีวิตรุกธุรกิจนายหน้าขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เพิ่มทางเลือกการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมจาก บลจ. ชั้นนำ สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่คุ้มค่า พร้อมเดินหน้าส่งมอบครบทุกความคุ้มครอง ตอบโจทย์ทุกความมั่งคั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัท

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL  เปิดเผยว่า ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้นโนบาย Customers @ the Heart” ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์และเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการวางแผนการเงินครบวงจร ทั้งด้านความคุ้มครองชีวิต การวางแผนภาษี ตลอดจนการวางแผนการลงทุน บริษัทฯ จึงได้เปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทภายใต้บริการ “MTL Fund Advisor”

“ปัจจุบันความต้องการบริการทางการเงินของประชาชน มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ผู้ลงทุนต้องการคำแนะนำการลงทุนที่ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนต้องการความสะดวกสบายและทางเลือกที่หลากหลายในการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้การวางแผนการเงินมีประสิทธิภาพสูงสุด เมืองไทยประกันชีวิตจึงมุ่งมั่นพัฒนาบริการทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยได้เปิดให้บริการ “MTL Fund Advisor” บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัท”  นายสาระ กล่าว

ทั้งนี้ จุดเด่นของบริการ “MTL Fund Advisor” คือความสะดวกสบายด้วยบริการด้านการซื้อขายกองทุนรวมหลากหลายประเภทและนโยบายการลงทุนที่บริหารกองทุนอย่างมืออาชีพโดย บลจ.กสิกรไทย ได้แก่ กองทุนรวม LTF – RMF, กองทุนรวมหุ้น, กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมต่างประเทศ เป็นต้น โดยผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทที่พร้อมตอบสนองความต้องการลูกค้า นอกจากนั้น ลูกค้ายังคงมั่นใจได้กับบริการด้านความคุ้มครองชีวิตที่มีให้บริการอย่างครบถ้วน ทั้งประกันชีวิตรวมไปถึงสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองสุขภาพแบบต่างๆ, ประกันชีวิตแบบบำนาญ และประกันชีวิตควบคู่การลงทุน จากเมืองไทยประกันชีวิต

สำหรับบริการ “MTL Fund Advisor” เปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านระบบ FundConnext ซึ่งเป็นระบบงานที่พัฒนาช่องทางการเข้าถึงกองทุนรวมที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบงานกลางสำหรับอุตสาหกรรมกองทุนรวม เพื่อตอบสนองการลงทุนแบบครบวงจร และเพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้แก่ลูกค้าสามารถจองซื้อ และขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวมชั้นนำของประเทศ