แก่งสาวน้อย !! แหล่งท่องเที่ยวเย็นๆ พักผ่อนสบายๆ กับสายน้ำโขงที่หนองคาย

“แก่งสาวน้อย”

หนองคายอันซีนเมืองหมีชม ความงามแก่งสาวน้อย แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนคลายเล่นน้ำยามเย็น

จังหวัดหนองคาย เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่อันซีน ตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ชมความงดงามของ “แก่งสาวน้อย” กลางแม่น้ำโขง

ลักษณะของที่นี่จะเป็นแก่งมีโขดหินเรียงรายกันสวยงาม มีน้ำโขงไหลผ่าน ซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศ กลายเป็นสถานที่พักผ่อน แช่น้ำเย็นๆ คลายร้อนในช่วงฤดูร้อนแบบนี้

#การเดินทาง
“แก่งสาวน้อย” อยู่ห่างจากตัวจังหวัดหนองคาย เพียง 10 กิโลเมตร มาได้ 2 ทาง โดยใช้เส้นทางมุ่งหน้าอำเภอท่าบ่อ ใช้ถนนหมายเลข 242 เรียบถนนพนังชลประทานมาทางบ้านหนองบัว – สะเงียว

อีกทาง ถนนหมายเลข 2024 ทางหลวงชนบทผ่านบ้านหนองแจ้ง – ท่าดอกคำ โดยทั้งสองทางระยะทางเท่าๆกัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

ขอบคุณเพจ สถานีหนองคาย