มหาดไทย ขอโทษ หนังสือราชการใช้คำไม่เหมาะ ยัน ไม่มีเจตนาดูแคลนปชช.

“โฆษกกระทรวงมหาดไทย” เผยสั่งการจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทำหนังสือมีถ้อยคำไม่เหมาะสมแล้ว พร้อบกราบขออภัยพี่น้องปชช. ยัน ไม่มีเจตนาที่จะดูถูก-เหยียดหยาม-ดูแคลน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากกรณีที่จังหวัดขอนแก่นทำหนังสือแจ้งเชิญประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี และมีถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญนั้น กระทรวงมหาดไทย กราบขออภัยต่อพี่น้องประชาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ให้จังหวัดขอนแก่นชี้แจงและแก้ไขถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมและคลาดเคลื่อนดังกล่าวแล้ว และขอเรียนว่า กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ไม่มีเจตนาที่จะดูถูก เหยียดหยาม หรือดูแคลนพี่น้องประชาชนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้ให้จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวแล้ว และกระทรวงมหาดไทยจะได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวอีกทางหนึ่งต่อไป