เปิดอันดับประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก 156 ชาติ ไทยไม่ขี้เหร่แต่ร่วงหลายขั้น

The Aurora Borealis (Northern Lights) is seen over the sky near Rovaniemi in Lapland, Finland, March 14, 2018. REUTERS/Alexander Kuznetsov

เมื่อ 15 มี.ค. บีบีซีรายงานว่า เครือข่ายทางออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Solutions Network) รายงานความสุขโลกประจำปี 2561 ของประชาชนใน 156 ประเทศทั่วโลก โดยพิจารณาปัจจัยผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ การสนับสนุนทางสังคม อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี อิสรภาพในการใช้ชีวิต และปัญหาคอร์รัปชั่น

ประเทศฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นชาติที่มีพลเมืองมีความสุขมากที่สุดอันดับ 1 ตามรายงานประจำปีเกี่ยวกับดัชนีความสุขนานาชาติของสหประชาชาติ ซึ่งวัดจากความสุขของพลเมืองเป็นหลัก ส่วนผู้ลี้ภัยที่เดินทางไปพำนักที่ฟินแลนด์นั้นเป็นผู้ลี้ภัยที่มีความสุขที่สุดในโลกด้วย

ส่วนในท็อปเทนตามด้วย นอร์เวย์ เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ แคนาดา นิวซีแลนด์ สวีเดน และออสเตรเลีย

กลุ่มมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ 10 ประเทศ มีเพียงแคนาดาที่อยู่ในทำเนียบท็อปเทน รองลงมาเป็นเยอรมนี อันดับที่ 15 ส่วนสหรัฐอเมริกา หล่นจากอันดับ 14 เมื่อปีก่อนมาอยูที่ 18 ตามด้วยสหราชอาณาจักร อันดับ 19 ฝรั่งเศสอันดับ 23 บราซิล อันดับ 28 อิตาลี อันดับ 47 ญี่ปุ่น อันดับ 54 จีน อันดับ 86 และอินเดียรั้งท้ายที่อันดับ 133

สำหรับกลุ่มอาเซียน ประเทศที่มีความสุขที่สุดคือ สิงคโปร์ อยู่อันดับที่ 34 ถัดมาเป็นมาเลเซียที่ 35 ส่วนประเทศไทยร่วงจากอันดับ 32 มาอยู่ที่ 46

REUTERS/Athit Perawongmetha

ด้านฟิลิปปินส์อยู่อันดับ 74 เวียดนาม 95 อินโดนีเซีย 96 สปป.ลาว 110 กัมพูชา 120 และพม่า 130

ส่วนประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดอยู่ในแดนสงครามและเผชิญความยากจน ได้แก่ บุรุนดี อยู่อันดับ 156 ขณะที่รองรั้งท้ายตาราง ได้แก่ แอฟริกากลาง ซูดานใต้ แทนซาเนีย เยเมน รวันดา ซีเรีย ไลบีเรีย เฮติ และมาลาวี

ขณะที่รายงานความสุขของผู้อพยพใน 117 ประเทศซึ่งจัดทำเป็นปีแรก ปรากฏว่าฟินแลนด์ซิวแชมป์ประเทศที่ผู้อพยพอยู่อาศัยอย่างมีความสุขที่สุดในโลก รองลงมาคือเดนมาร์ก นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และเม็กซิโก

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์