โรงงานน้ำตาลยัน อ้อยทุกต้นได้เข้าหีบแน่ ผลผลิตปีนี้พุ่ง 96.91 ล้านตัน เร่งให้ทันก่อนสงกรานต์

โรงงานน้ำตาล ยันรับผลผลิตอ้อยทุกต้นเข้าหีบ แต่เร่งให้ทันก่อนสงกรานต์ ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า โรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศทั้ง 54 โรง ขอให้ความมั่นใจแก่ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศว่า ทุกโรงงานจะยังไม่มีการปิดรับผลผลิตอ้อยทุกต้นของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาเข้าหีบที่ยังตกค้าง แม้ปีนี้จะคาดการณ์ว่า ปริมาณผลผลิตอ้อยจะสูงกว่าฤดูปีที่ผ่านมา แต่ทางโรงงานน้ำตาลทุกแห่งได้เตรียมความพร้อมในการหีบอ้อยเพื่อรองรับผลผลิตไว้เรียบร้อยแล้ว โดยโรงงานทุกแห่งมีเป้าหมายดำเนินการหีบอ้อยให้แล้วเสร็จ ก่อนเข้าสู่ช่วงสงกรานต์ หรือก่อนเข้าสู่ฤดูฝนในปีนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากเกรงว่าจะไม่มีแรงงานตัดอ้อย อีกทั้งหากเข้าสู่ช่วงฤดูฝน จะทำให้รถบรรทุกและรถตัดอ้อยเข้าไปจัดเก็บผลผลิตยาก และอ้อยจะมีสิ่งปนเปื้อนเพิ่มขึ้น มีผลให้ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานลดลง และทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) ลดลงตามไปด้วย ส่วนการประกาศปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2560/61 นั้น ทางโรงงานน้ำตาลทรายทุกแห่งยืนยันว่าจะต้องได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) และประกาศให้ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาทราบล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 7 วัน ก่อนสิ้นสุดการหีบอ้อย เพื่อแจ้งให้แก่ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศได้รับทราบ

“โรงงานน้ำตาลทุกโรงต้องการผลผลิตอ้อยอยู่แล้ว จึงขอให้ชาวไร่คู่สัญญาทุกคนได้มั่นใจได้ว่า โรงงานน้ำตาลจะรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบทุกต้นจากชาวไร่อ้อยคู่สัญญา และจะยังไม่มีการปิดหีบ หากยังมีปริมาณอ้อยคงเหลือในพื้นที่เพาะปลูก” นายสิริวุทธิ์ กล่าว

สำหรับสถานการณ์หีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2560/61 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560 – 12 มี.ค. 2561 หรือคิดเป็นระยะเวลา 102 วัน พบว่า โรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศ ได้รับผลผลิตอ้อยจากชาวไร่เข้าหีบแล้วจำนวน 96.91 ล้านตันอ้อย เพิ่มขึ้น 11.95 ล้านตัน เมื่อเทียบกับระยะเวลาการหีบอ้อยในช่วงเดียวกันของฤดูการหีบอ้อยปีก่อน ที่มีอ้อยเข้าหีบ 84.96 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากโรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศได้เตรียมพร้อมด้านการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบสูงสุดเฉลี่ย 1.21 ล้านตันต่อวัน

ขณะเดียวกันคุณภาพของอ้อยเข้าหีบ เมื่อเทียบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยมีค่าความหวานเฉลี่ย 12.34 ซี.ซี.เอส. จากปีก่อนอยู่ที่ 12.22 ซี.ซี.เอส. และมีปริมาณผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อย (ยิลด์) อยู่ที่ 107.52 กิโลกรัมต่อตันอ้อย เทียบกับปีก่อนที่มียิลด์ 106.52 กิโลกรัมต่อตันอ้อย หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ส่งผลให้ช่วงระยะเวลา 102 วันที่มีการเปิดหีบอ้อย สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้แล้วทั้งสิ้น 10.41 ล้านตัน