ออมสิน หนุน SMEs Startup จัดคอร์สเข้มภายใต้แนวคิด “เสือคืนถิ่น สิงห์คืนถ้ำ

ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup ครั้งที่ 1 ปี 2561 “GSB Symposium for Startup #1” “ออมรักษ์” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้ก้าวไกลรับไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิด “เสือคืนถิ่น สิงห์คืนถ้ำ”

คุณบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กล่าวว่า SMEs Startup ถือเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาธนาคารได้ดำเนินงานในหลายพันธกิจสำคัญพร้อมกันหลายด้านเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs Startup ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

“สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ธนาคารออมสินจัดภายใต้แนวคิด เสือคืนถิ่น สิงห์คืนถ้ำ มีความมุ่งหวังเพื่อให้ความรู้และแรงบันดาลใจการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ หรือคนรุ่นใหม่ที่เริ่มดำเนินธุรกิจ เกิดไอเดียใหม่ๆ สามารถนำภูมิปัญญาไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ เกิดอาชีพ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9”

ภายในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อรักษ์นวัตกรรม โดยดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบซ ผู้อำนวยการศูนย์การสร้างผู้ประกอบการฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หัวข้อรักษ์ธุรกิจ โดยคุณจิรโรจน์ พจนาวรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิถีไทย จำกัด คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิปป้อป จำกัด และคุณอานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์พอเทลล์ จำกัด หัวข้อรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยคุณประภากาศ อังศุสิงห์ ดีไซเนอร์ชื่อดังเจ้าของแบรนด์ ฮุคส์ บาย ประภากาศ หัวข้อรักษ์สุขภาพ โดยคุณอาริยะ คำภิโล กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง Jones’ Salad หัวข้อรักษ์ท้องถิ่น โดย คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ ผู้ร่วมก่อตั้งไร่รื่นรมย์ และหัวข้อรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคุณธนพัฒน์ บุญสวน กรรมการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ธ.ไก่ชน จำกัด