จบปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ ผันชีวิต ขายขนมถ้วย ใครจะคิดว่า กำไร เดือนละแสนบาท

นายจาตุรนต์ จันทวิเศษ หรือ ใหม่ อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 144 หมู่ 5 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็นอีกผู้หนึ่ง ที่ดิ้นรนเพื่อชีวิต สร้างฐานะ สร้างครอบครัว ให้อยู่ดี กินดี มีสุข เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป หลังจากพ่อแม่ได้ส่งเสียให้เรียนจบ ถึงระดับปริญญาโท แต่ต้องหันเหชีวิตมาทำขนมถ้วย เพื่อสืบทอดอาชีพของบรรพบุรุษ แทนการรับราชการ จึงใช้สโลแกนว่า “บ้านขนมถ้วย ป.โท”

“ตั้งแต่เด็กได้ช่วยพ่อแม่ทำขนมถ้วย ตอนเช้าก่อนไปโรงเรียน นำขนมไปส่งตามร้านอาหาร ใน อ.วัฒนานคร ว่างจากการเรียนก็ช่วยแม่ทำขนมถ้วย กระทั่งเรียนจบปริญญาโท จากมหาวิทยาบูรพา ประกอบกับปัจจุบันคุณแม่ มีอายุมากแล้ว หาผู้สืบสานการทำขนมถ้วยไม่มี จึงตัดสินใจไม่ไปสอบเข้าทำงานที่อื่นแต่จะทำขนมถ้วยขาย เพื่อสืบสานอาชีพอาชีพของบรรพบุรุษเอาไว้”นายจาตุรนต์ กล่าว

นายจาตุรนต์ เล่าต่อว่า ขนมถ้วยที่ทำ เป็นขนมถ้วยโบราณ ผสมสมุนไพร เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล มีสรรพคุณทางยา แก้โรคเบาหวาน เป็นตัน ก่อนปี 2557 ขนมถ้วยจะขายดีมาก ขายได้กำไรวันละ 6,000-7,000 บาท หรือ เดือนละ ไม่ตำกว่า 150,000 บาท หลังจากนั้น ขายลดลงเรื่อยๆ กระทั่งปัจจุบัน ขายได้กำไรวันละ 3,000 กว่าบาท หรือ เดือนละ ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท สาเหตุมาจาก ก่อนหน้านี้ มีชาวต่างจังหวัดเดินทางมาซื้อสินค้าที่ตลาดโรงเกลือจำนวนมาก และแวะกินอาหารตามร้านอาหารทั่วไป ขนมถ้วยก็ขายได้ดีตามมาด้วย แต่เมื่อตลาดโรงเกลือ ซบเซา ทางราชการจัดระเบียบตลาดโรงเกลือ ทำให้คนต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาหาซื้อสินค้าลดลง ส่งผลกระทบกับขนมถ้วย ที่ทำไปส่งลูกค้าตามร้ายอาหารต่างๆ ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงปรับกลยุทธการขาย ทำแผ่นพับและประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ ให้กับลูกค้าที่ทำโต๊ะจีน หรือเจ้าภาพจัดงานบุญ งานกุศลต่างๆ สามารถสั่งขนมถ้วยได้ โดยสามารถติดต่อได้ ตามหมายเลขโทรศัพท์ 037-261339 หรือ 080-5724808”

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า อาชีพทุกอาชีพ ที่เป็นอาชีพสุจริต มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน หากมีความตั้งใจจริง รักในอาชีพที่ทำอยู่ จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ และที่เรียนให้จบสูงๆ มานั้น ไม่ใช่เพื่อรับราชการเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อทำให้จิตใจที่สูงส่ง มีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบในตนเองและผู้อื่น และเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนอีกด้วย