อึ้ง! ขยะเต็มหาดในเกาะช้าง 500 กก. ต่อวัน! หน.อุทยานฯ ซัด! ‘น้ำมือมนุษย์ไร้จิตสำนึก’

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ อ.เกาะช้าง จ.ตราด นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ หน.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด เปิดเผยว่า ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อุทยานฯในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 5(ทช.5 เกาะรัง )หลายคนต้องระดมกำลังเพื่อเก็บกวาดขยะจำนวนมากที่ลอยมาติดชายฝั่งที่อ่าวบ่อ เกาะรังในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างในทุกเช้ามาเป็นเวลากว่า 1 สัปดาห์ เพราะมีขยะจำนวนมากลอยขึ้นมาอยู่บนชายหาดเป็นระยะทางยาวกว่า 300 เมตร คาดว่าจะมีปริมาณ 4-500 กิโลกรัม/วัน โดยขยะที่เกิดขึ้นและลอยมาตามความแรงของกระแสน้ำที่มีทิศทางเข้ามาที่หน้าเกาะรังที่อ่างบ่อที่เป็นอ่างที่รับลมในช่วงนี้พอดี อย่างไรก็ตาม ขยะเหล่านี้ไม่ได้มีที่เกาะรังเท่านั้น แต่เกาะอื่นๆก็พบว่ามี ทั้งเกาะง่าม และเกาะหวาย เพียงแต่มีมากน้อยเท่านั้น ซึ่งยอมรับว่า มีปัญหาไม่น้อย

“เป็นประจำทุกช่วงเวลานี้ในช่วงมรสุมจะมีลมพัดกระแสน้ำเข้ามาที่เกาะรัง และมักจะมีขยะติดขึ้นมายังชายฝั่งที่อ่าวบ่อที่รับลมเป็นแนวตรง ซึ่งในแต่ละวันขยะจะกองอยู่ขายหาดแนวยาว 300 เมตร ซึ่งมีทั้งขยะที่เกิดธรามชาติ คือใบไม้ เศษไม้ หรืออื่นๆ แต่ที่มาจากน้ำมือมนุษย์อย่างพลาสติก ทั้งขวดน้ำ ถังน้ำ หรือ อวนเก่า ซึ่งในแต่ละวันมีมากกว่า 4-500 กิโลกรัม ซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ 17 คนต้องเร่งเก็บทุกเช้าเเละนำไปฝั่งกลบเพื่อให้ปุ๋ยกับต้นไม้ต่อไป ซึ่งยังต้องปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป เพราะหากไม่ดำเนินการจะเกิดการสะสมจนเกิดปัญหาขึ้น เหมือนที่เกาะง่ามก็มีเจ้าหน้าที่ 3-4 คนจัดเก็บเช่นกัน” นายโกสิทธิ์กล่าว

นายโกสิทธิ์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ ขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ที่ขาดจิตสำนึกซึ่งเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จ.ตราด แล้วทิ้งขยะลงทะเล หรือชุมชนที่อยู่ติดทะเลที่มีทั้งคนไทยและชาวกัมพูชามักจะทิ้งขวด ทิ้งขยะลงทะเล เเล้วขยะเหล่านี้ก็สะสมและถูกน้ำทะเลพัดเข้าฝั่งในช่วงมรสุมซึ่งต้องช่วยกันในการแก้ปัญหาอุทยานฯเกาะช้างหน่วยเดียวทำไม่ได้ทั้งหมด นอกจากนี้ ขยะบางส่วนยังมาจากน่านน้ำในประเทศเพื่อบ้านด้วย เพราะบางครั้งพบขวดภาษาต่างประเทศปนมาด้วย แต่มีจำนวนไม่มากนัก