ดอกเบี้ยบ้านจ่อขึ้น เอสซีบีปรับตามตลาด-บุกตจว.เพิ่ม

นางสาวจามรี เกษตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังอยู่ในระดับต่ำที่ 1.5% แต่อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับต่ำมาก ทำให้ปีนี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งตลาดจะมีการขยับขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เริ่มเห็นจากแต่ละธนาคารมีการปล่อยกู้ดอกเบี้ยลอยตัวมากขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ใช้ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี จะมีเพียงดอกเบี้ยคงที่ปีแรกจากนั้นเป็นดอกเบี้ยลอยตัว  อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของดอกเบี้ยจะขยับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ประเมินว่าจะไม่กระทบต่อยอดปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ หรือสร้างภาระให้กับลูกค้ามาก ในส่วนของดอกเบี้ยของธนาคารก็เป็นไปตามตลาด

นางสาวจามรี กล่าวว่า แนวโน้มภาคอสังหาริมทรัพย์ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการเดินหน้าโครงการลงทุนภาครัฐ ทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับอานิสงส์ ซึ่งกลยุทธ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารปีนี้ จะขยายสินเชื่อหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดมากขึ้น ส่วนในกรุงเทพฯ เน้นการรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ โดยตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อใหม่ 100,000 ล้านบาท ส่วนคุณภาพสินเชื่อที่เข้ามามีคุณภาพมากขึ้นทำให้สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ต่อสินเชื่ออยู่ที่ 2.8% ซึ่งเป็นระดับที่ไม่น่ากังวล