กรมศุลฯ แจงหิ้วของติดตัวบินต่างประเทศ-ช็อปดิวตี้ฟรีเว้นภาษี หากไม่เกิน 2 หมื่น

นายชัยยุทธ คำคุณ โฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยถึงกรณีประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทางท่าอากาศยานว่า ขณะนี้มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประกาศดังกล่าว ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน ดังนั้น กรมศุลกากรจะมีการปรับแก้ถ้อยคำในประกาศใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ลดความสับสน โดยหลักการยังคงเหมือนเดิม เพียงจะแก้ไขเพียงข้อความเท่านั้น เพื่อให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น พยายามออกประกาศใหม่เร็วที่สุด

นายชัยยุทธ กล่าวว่า ทั้งนี้ในประกาศระบุถึง คอมพิวเตอร์พกพา กล้องถ่ายรูป หรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางออกไปยังต่างประเทศนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่นำสิ่งของดังกล่าวออกไปจำนวนมากเพื่อการใช้งาน เช่น กองถ่าย หรือนำไปโชว์ในงานแสดงสินค้า เมื่อนำกลับเข้ามาในประเทศจะได้ไม่ต้องมีการชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ หรือหาหลักฐานมาชี้แจงอีก ตรงนี้ไม่ได้บังคับ จะแจ้งก็ได้ ถ้าไม่แจ้งตอนนำกลับเข้ามาในไทยต้องชี้แจงได้

นายชัยยุทธ กล่าวว่า สำหรับกรณีผู้โดยสารเดินทางไปท่องเที่ยว หรือไปประชุมต่างประเทศ มีสิ่งของติดตัวไป เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกาใส่ติดตัวไป อย่างนี้ไม่ต้องแจ้ง ที่ผ่านมาไม่เคยมีการแจ้ง เพราะหากเป็นสิ่งของที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว เจ้าหน้าที่ดูออก ยกเว้นหากมีการซื้อมาจากต่างประเทศ และมีราคาเกินกว่า 2 หมื่นบาท หากไม่ยอมมาแจ้งเสียภาษีแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจพบ ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนดไว้

นายชัยยุทธ กล่าวถึงกรณีซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดอากรขาออก (ดิวตี้ฟรี) และนำของนั้นกลับเข้าประเทศว่า สามารถทำได้หากนำของนั้นเข้ามาและของมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 2 หมื่นบาท เว้นแต่ สุรา ให้นำเข้า 1 ลิตร บุหรี่ให้ 200 มวน หรือ 1 ห่อ ถ้าเกินกว่านี้ต้องเสียภาษีอากร โดยไม่ได้มีการเข้มขวดว่าต้องซื้อของแล้วนำไปใช้ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะดูมูลค่าและปริมาณที่นำเข้าเป็นหลักว่าต้องไม่เกินกำหนด

“ประกาศดังกล่าวไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่กรมศุลกากรกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติมาระยะเวลานานแล้ว แต่ที่ต้องมีประกาศใหม่ เพราะพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 จึงจำเป็นที่จะต้องออกประกาศกรมศุลกากรฉบับใหม่ เพื่อให้แนวทางปฏิบัติยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเดิม” นายชัยยุทธ กล่าว

นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า จากสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีผู้โดยสารแจ้งสิ่งของติดตัวเพื่อนำออกไปนอกประเทศเดือนละไม่ถึง 10 ราย และตั้งแต่มีประกาศใหม่ และเป็นกระแสขึ้นมา ขณะนี้ยอดการมาแจ้งยังเป็นปกติคือไม่ถึง 10 รายต่อวัน คนเดินทางเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี