ใครจะไปเมืองนอก โปรดอ่าน ช็อปดิวตี้ฟรีแล้วต้องหิ้วไป ขากลับแวะจ่ายภาษีด้วย

มีประกาศ กรมศุลกากร ที่ 60/2561 เรื่องปฏิบัติพิธีการศุลกากรของผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามาในหรือนำติดตัวไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางท่าอากาศยาน

ซึ่งสาระสำคัญ คือ ใครที่นำ นาฬิกา กล้อง โน้ตบุ๊ก ออกนอกประเทศ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ หากซื้อสินค้าดิวตี้ฟรีในเมือง หรือที่ท่าอากาศยาน ต้องนำออกไปนอกประเทศด้วย และเมื่อหิ้วกลับมาก็ต้องผ่านการตรวจช่องแดง (่ช่องที่ต้องสำแดงสินค้า) และต้องชำระอากรด้วย

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าว ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านประกาศฉบับเต็ม

 

ภาพประกอบ จากมติชน